Kalp Sağlığı

AKUT SEPTİK ENDOKARDİT Puerperal sepsis, füronküloz, osteomiyelit ve apse gibi cerahatli bir odağın virülan bakterilerinin...
FONKSİYONEL STENOKARDİLER Organik bir bulguya dayanmayan kalp yakınmalarına “fonksiyonel stenokardiler” denmektedir. Bu hastalar genellikle histerik...
SİNÜS KAROTİKUS SENDROMU Normalde karotis sinüsünün elle bastırılması veya parmakla masajı refleksiv vagus etkisiyle bradikardi...
BETA BLOKERLER Özellikle genç hastalarda ve hipertansiyonla birlikte koroner yetmezliği ve ritm bozuklukları da bulunan...
ADAMS-STOKES NÖBETLERİ Kalbin pompa gücünün geçici olarak ortadan kalkması ve buna bağlı olarak aorta ortalama...
KALSİUM ANTAGONİSTLERİ Kalsium antagonistleri, damarların düz kaslarına yavaş kalsium girişim önledikleri için vazodilatasyon meydana gelmesini...
ARTER TIKANMALARI Arter tıkanmaları denince embolik veya trombotik kökenli dolaşım bozuklukları anlaşılmaktadır. Akut ve kronik...
ORTOSTATİK DOLAŞIM BOZUKLUKLARI Bu gruptaki hastalıklar  ayakta durmakla, yürümekle veya oturmakla  yakınmalara neden olan serebral kanlanma...
VENTRİKÜLER EKSTRASİSTOLLER Sağ veya sol ventrikülden ya da His demetinden kalkan stimulusların meydana getirdiği erken...
AV-DİSOSYASYON Sinüs düğümünün frekansının düşmesiyle ortaya çıkar ve AV düğümü uyarı iletimini geçici olarak üzerine...
ŞOK VE KOLLAPS Şok ve kollaps bugün artık sinonim olarak kabul edilmektedir. Şok, terminal dolaşımın...
MERKEZÎ ETKİLİ ANTİADRENERJİK İLÂÇLAR Hipertansiyonda adrenerjik aktivitenin arttığı, bu aktivite önlendiğinde de arter basıncının normale...
Sonraki Sayfa »