Kalp Sağlığı

ALFA ADRENORESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ Periferide alfa-adrenerjik blokaj yoluyla periferik vazodilatasyon meydana getiren antihipertansifler bu gruptadır. Periferik...
HİPERTANSİYON Tanımlama: İstirahatte iken  5 er dakikalık aralarla 4-5  defa ölçülen arter tansiyonunun sistolojik 160,diastolik 95...
KARDİOMİYOPATİLER Romatizmal kapak lezyonu, hipertensiyon, kronik iskemik kalp hastalığı, kor pulmonale, hiper veya hipotiroidi ve...
KRONİK KALP YETMEZLİĞİ Romatizmal kalp kapak hastalıklarına, hipertansiyona, iskemik kalp hastalıklarına, kardiomiyopatilere, kronik obstrüktif akciğer...
AKUT SOL KALP YETMEZLİĞİ Sol ventrikülün akut yetmezliğinde 2 ayrı tablo karşımıza çıkar: Akut akciğer...
KORONER ARTES HASTALIKLARI  ANGİNA PEKTORİS Miyokard iskemisine bağlı olarak ortaya çıkan bir semptomdur İskemi, gelen...
MİYOKART İNFARKTÜSÜ Miyokardın belli bir bölgesindeki iskemiye ve buna bağlı nekroza ait semptomlarla seyreden bir...
KALP VE DOLAŞIM HASTALIKLARI Koroner yetmezliği şüphesi bulunan her hastada bu metotların tümüne birden başvurulmaz....
Değerli ziyaretçilerimiz; içki denildiğinde genel anlayış olumsuzdur. Ne yazıkki toplumlarda ölçülü olma gayreti yoksunluğu gerçeğini...
Flebit, bir venin (toplardamarın) iltihaplanması anlamına gelir. Daha derinde olan venlerden (toplardamarlardan) ziyade deri yüzeyinin...
Derin ven trombozu (DVD, geniş bacak venlerinde (toplardamarlarında) pıhtıların oluştuğu bir hastalıktır. Derin venlerde (toplardamarlarda)...
Özellikle arterlerin (atardamarların) başka, daha dar arterleri (atardamarları) oluşturmak için dallara ayrıldığı noktalar olmak üzere...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »