Kanamalar

Yaralanma, dura meter (beyini kaplayan üç zarın en dışta olanı)’in altında bulunan bir kan damarının...
Epidüral (ekstradüral olarak da adlandırılır) kanama genel­likle, “dura mater” yani “sertzar” (beyini kaplayan üç zar...
Bir intracerebral kanama, beynin içinde oluşur. Bu felç tipi genel­likle, kişiler uyanıkken ve bazı hallerde,...
Bir beyin kanaması, kanamalı felç ya da cerebral kanama olarak da adlandırılır, beyindeki küçük bir...
Vücut, parmaktaki yarayı nasıl onaracak? Kesilen kan damarları, duvarlarında açılmış olan delikleri trombositlerle kapatarak fazla...
Dolaşıma fazla yüklenme: Çok süratli nakil yapılması sonu­cu meydana gelir. Akciğer hastalıkları ve arteriosklerotik şahıslar...
Anabolik arızalar: Damara pıhtı veya hava kaçırılması ile meydana gelebilen nadir bir komplikasyondur.
Hastalıkların intikali: Transfüzyonla, virütik hepatit, sifilis (sadece taze kan naklinde görülür. Konserve kanda söz konusu...
Allerjik reaksiyonlar.- Ciltte kaşıntı, ürtikeryal reaksiyon­lar olarak ortaya çıkar. Nadiren anjionörotik ödem tablosu arzeder. Bazan...
Hemolitik reaksiyonlar: Uygun olmayan kan nakli sonucu meydana gelen vahim bir komplikasyondur. Olaylar hemoliz ola­yına...
KAN NAKLİ ARIZALARI: 1 — Non hemolitik veya pirogenik reaksiyonlar: Günlük pratik­te sık rastlanan bir...
Kan yerine kullanılan maddeler: Acil ve fakat kanın bulunma­dığı durumlarda aşağıdaki solüsyonlardan istifade edilebilir. !1)...
Sonraki Sayfa »