Kanamalar

Kan verme yolları: Kan alıcıya genellikle ven bilhassa dirseğin iç yüzündeki venlerden verilir. Buradan nakil...
TEANFÜZYON Kan nakli çok eski tarihlerde düşünülmüş ve muhtelif şekiller-de tatbik edilmiştir. Transfüzyonda hayvan ve...
Tromboplastik maddeler : Bu gurubu teşkil eden preparatlar tromboplastik aktivite taşı­yan dokulardan elde edilmiştir. Bu...
Jelatin süngeri: Jelatin sünger şeklinde hazırlanmış bir preparat olup lokal tatbikatta kullanılır. Tatbik sahasından kaldırıl­masına...
Oxycel:Sellülozdan hazırlanmış bir preparattır. Lokal olarak kanayan sahaya tatbik edilir.
Trombin: Kalsium, tromboplastin, protrombin ve plasma ihtiva eden bir preparattır. Ya toz halinde veya serum...
Fibrin süngeri: Steril ambalajlarda sünger tarzında insan plazmasından hazır­lanmış bir preparattır. Lokal olarak kullanılır. Kuru...
Vitaminler: a) C vitamini: C vitamininin kollajen doku yapım ve rejeneras-yonunda rolü olduğu bilinmektedir. Damar...
Kalsium tuzları: Kalsium tuzlarının nöromuskuler eksitabilite ve mambran per-meabilitesi üzerine etkisi yanında kan pıhtılaşmasmdaki rolüde...
Sempatikolitikler: Ergotamin vazokonstriktör etkiye sahiptir. Kanamalarda özel­likle uterus kanamalarında kullanılır
Ephedrm: Adrenalinden daha zayıf, vazokonstriktör etkiye sahiptir. Fakat tesir süresi uzundur. Lokal tatbikatta kullanılır.
Adrenalin: Diğer tesirlerinin yanında adrenalin deri, muko­zalar ve splanknik saha kapillerini daraltır. Adeleler ve kalp...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »