Kanamalar

Kanamada tedavi üç esasa dayanır. 1 — a) Damar sistemini düzeltmek, b) Pıhtılaşmayı düzene koy­mak,...
Elektrokoagulasyon, termokoagulasyon: Küçük damar kana­maları, annap kanamalarda kullanılır. Damar içinde ve dokuda koa-gulasyon olur, kanama...
Kanamanın emin ve kesin dindirilmesi : kanayan damarın ligatürü ile temin edilir. Kanayan damar görülür,...
Lokal kompresyon: Yaraya direkt kompresyon mümkün mertebe steril pansumanlarla yapılır. Yara gazlı bezle tazyik edilir...
Band tatbiki: Ekstremite kanamalarında uygulanır. Band-la esktremite çepeçevre sıkıştırılır. Arter ve venler bu tazyikle sı­kışırlar....
Parmakla tazyik: Yaralanan saha üzerine veya bu sahayı besleyen damarların traj esine parmakla tazyik yapmak...
TEDAVİ Kanama tedavisinde esas kanamanın dindirilmesidir. Kanama­nın dindirilmesi acil şartlarda geçici olabilir. Bu acil durum...
Antikoagulan tedaviye tabi tutulan hastalar: Enfarktüs, fle­bit, arterit gibi hastalıklarda pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar kullanılmaktadır. Bu...
Hipertansion: Arteriel tansion yüksekliklerinde mutat olma­makla beraber ağız mukozasında da kanamalar görülebilir.
Lösemiler: Lökositer seri bozukluklarına bağlı olup akut lö­semide cilt ve mukoza kanamaları vardır. Kronik lösemide...
Polyeytemia vera: Vaques hastalığı: Sebebi bilinmeyen ailevi karakterli bir hastalık olup eritrosit sayısı normalin çok...
Werlhofi hastalığı: Esansiyel trombositepeni: Sebebi bilinme­yen kronik bir hastalıktır. Cilt ve mukozalarda kanamalar ile ken­dini...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »