Ortapedi

Baker kisti, dizin arkasmda oluşan içi sıvı dolu bir şişliktir. Sinovyal zar (diz eklemini saran...
Siyatik, vücuttaki en uzun sinirler olan siyatik sinirleri boyunca hissedilen bir ağrıdır. Ağrı, alt omurgada...
Kifosis, omurganın, genellikle vücudun üst kısmında bir kamburluğa neden olacak şekilde anormal derecede eğilmesidir. Birkaç...
Bir elin ya da parmakların kırılması genellikle iyice açılmış bir elin üzerine düşüldüğünde ya da...
Dupuytren kasılması, avuç içindeki derinin altında bulunan bağ dokunun ilerleyici kalınlaşması ve kısalmasıdır. Bu, serçe...
Colles kırığı, bileğinin hemen üzerindeki kol kemiklerinin birindeki ya da her ikisindeki (radius ve ulna)...
Tenisçi dirseği, tendonların önkol kaslarını kemiğe bağladıkları yer olan dirseğin dışındaki kemiğin yakınlarında görülen herhangi...
Dirsek bursiti , olekranon olarak adlandırılan kemiksi dirsek çıkıntısının üzerinde bulunan bursanın ağrımasına ve şişmesine...
Rotator manşet, üst kol kemiğinizi kürek kemiğinize bağlayan kas ve tendonların dörtte birini oluşturan güçlü...
Adezif kapsülit olarak da adlandırılan donuk omuz; eklemi çevreleyen sağlam, lifli bir doku olan eklem...
Köprücük Kemiği ya da Üst Kol Kırığı: Bir köprücük kemiği (klaviküla) ya da üst kol...
Üst kol kemiğinin yuvarlak şekilli başı yuvasından çıktığında omuz çıkığı oluşur. Omuz, öne doğru (bu...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »