Patoloji

OSTEOMALASİ Kemiklerdeki substansia fondamentalis’in mineralizasyonunun duraklamasıyla ortaya çıkan ve erişkinlerde görülen sistemik bir osteopatidir. Çocuklardaki...
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI OSTEOPOROZ Osteoporoz, kemiklerde kemik dokusu kaybına bağlı bir hastalıktır. Bu nedenle kemikler...
HAREKET SİSTEMİ VE KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI EKLEM HASTALIKLARI AKUT EKLEM ROMATİZMASI Sinonimleri: Rheumatic fever, romatizmal...
LYME ARTRİTİ Eritema migrans ile başlayan, yüksek ateşle seyreden ve bir süre sonra da artrit...
SPONDİLİTİS ANKİLOPOETİKA (Morbus Bechterew) Genç erkeklerde sıkça görülen, sakro-iliak eklemlerin hastalanmasıyla başlayıp lomber, dorsal ve...
YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARI FİBROSİTİS SENDROMU Hareket sisteminin ekstraartiküler dokularının, yani kasların, fassiaların, tendonların, periartiküler dokuların,...
Periartiküler dokuların hastalıkları TENDOVAGİNİTİS, BURSİTİS, PERİARTRİTİS HUMERO-SKAPULARİS Tendon kılıfının iltihabına tenosinovit, kılıf içindeki tendonun iltihabına...
Kollagen doku hastalıkları Sinonimleri: Kollagenozlar, Konnektif doku hastalıkları, Kollajen vasküler hastalıklar. Klemperer, birçok bağ dokusu...
KARPAL TÜNEL SENDROMU En sık rastlanan neden, kronik poliartrittir. Diğer etkenler ise şunlardır: Bilek fraktürleri,...
PERİARTERİTİS NODOZA Periarteriitis nodosa primer bir arter hastalığı olup en çok orta yaşlı erkeklerde (%...
VASKÜLER PURPURALAR HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI Sinonimi: Allerjik purpura. Gençlerde görülen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Küçük arteriollerde...
HELMİNT ÇEŞİTLERİ VE TEDAVİLERİ OKSİYÜRİAZİS Enterobius vermikularis ile meydana gelir. Geceleri perianal kaşıntıya ve çocuklarda...
Sonraki Sayfa »