Böbrek ve İdrar Yolları Patolojisi

Glomerül (nefrit diye de anılır) sıvı ve atıkların dışarı atılması için böbreklerde bulunan kanı süzen...
Bu nadir görülen kronik adrenal yetmezlik tablosu sıklıkla adrenal korteksin otoimmün haşarıyla ortaya çıkar. Otoimmün...
Evreleri: • T1: tümör mukoza ve submukozaya sınırlıdır. • T2: süperfisyal kasları ilgilendirir. • T3:...
Şöyledir: Grade I (iyi diferansiye): Geniş papiller yapılar mevcuttur, invazyon yoktur. Grade II (orta derecede...
Bunlar üretelyal hücrelerin küçük, yuvarlar toplan­maları şeklinde oluşur. Ürotelyal yüzeyin hemen altında bulunur. (Brunn yuvaları)...
Çok nadirdir ve hemen her zaman epiteliyaldir. Fibroepitelyal polipler Bunlar benign papiller tümörlerdir. Malign ürotelyal...
Uretrit uretra iltihabıdır. Uretra idrarı idrar kesesinden dışarı taşıyan tüptür idrar kesesini ve böbreği enfekte...
Sistitin nadir bir varyantıdır, mesane mukozası; karakteristik granül içeren makrofajları içeren kronik inflamatuar hücrelerin bulunduğu...
Etyolojisi bilinmeyen bir durumdur; mesane inflamedir; fibrotiktir, kapasitesi azalmıştır ama idrar sterildir. Suprapubik ağrı ve...
Mesanenin inflamasyonudur çok yaygın olarak görülür. Çoğu kadın hayatının bir döneminde bir veya bir kaç...
idrar yollarında taş oluşumudur. ingiltere’de populasyonun %1-5’ini etkir. Başlangıcı tipik olarak 30 yaşından sonradır, erkekleri...
Hidronefrozun net sonucu; toplayıcı kanallardaki sıvı renal pelvise boşalamaz ve sıvının intra renal rezorpsiyonuna neden...
Sonraki Sayfa »