Endokrin Sistem Patolojisi

Bu somatostatin yapıcı tümörler pankreatik-6 hücrelerinden köken almıştır ve diabetes mellitus, kolelitiazis ve steatore yapar.
Bu glukagon salgılayıcı tümörler pankreatika hücrelerinden köken alır ve sekonder diabet (genelde hafif), nekrolitik migratuar...
Bu vazoaktif intestinal peptid (VIP) salgılar, sulu diare, hipokalemi ve aklorhidri (WDHA) ile sonuçlanır.
Bu sendrom gastrik hipersekresyon, multipl peptik ülserler ve diare ile karakterizedir ve pankreatik G hücrelerinin...
En sık ada hücresi tümördür, pankreatik p hücrelerinden köken almıştır; • insulin hipersekresyonuna bağlı hipoglisemiye...
Ekzokrin pankreasla kıyaslandığında bu tümörler nadirdir ve en sıklıkla 30-50 yaş grubunda görülür.
Tedavinin primer amacı her zaman normal veya nor­male yakın kan şekeri seviyesinin sağlanmasıdır. Kan şekeri...
Diabetli hastalar infeksiyonlara, özellikle de bakteriyel veya fungal hastalıklara yatkındırlar. Temel hedef organlar: • Deri:...
Batı dünyasında diabet edinilmiş körlüğün en sık sebebidir ve gözleri 5 temel yoldan etkiler: •...
Diabet artık böbrek yetmezliğinin en sık sebebi duru­mundadır. Böbrek hastalığı 3 şekildedir: • Diabetik vasküler...
Ateroskleroz: Diabetikler de aynı yaş ve cinsiyetteki nondiabetiklere oranla daha çok ateroskleroz görülür, muhtemelen plazma...
Diabetikler çeşitli koma tiplerine yatkındırlar. Azalan sıklıklarıyla bunlar; • Hipoglisemi: insülin ile fazla tedavinin komplikasyonu....
Sonraki Sayfa »