Gastrointestinal Sistem Patolojisi

Peritoneal kaviteye en sık metastaz yapan tümörler; mide, över, pankreas ve kolon kanserleridir. Metastazlar karın...
Bu nadir durum, asbest maruziyetine bağlıdır. Plevral mezotelyoma bundan çok daha sık görülür.
Bu lokalize peritonit omentumun infeksiyonu sınırla­ması sonucu oluşur.
Bu gelişimsel kistler ürogenital kaynaklıdır.
Sık görülen bu lezyonlar barsak duvarı ile ilişkili ya da mezenterik boşlukta Gl kanaldan ayrı...
Lenfatik yapının bu kistik gelişimsel anomalisi tipik olarak asemptomatik olup laparatomi ya da otopsi sırasında...
Peritonunun bu yoğun progresif fibrozisi özellikle ince barsağın viseral peritonunu etkiler. Bunun şu an kullanımdan...
Bu primer ya da sekonder infeksiyon olabilir. Daha az görülen primer infeksiyon nefrotik sendromlularda (periton...
Kalın bağırsak mukozasının glandular epitelinden köken alan bir adenokarsinomadır. Kolorektal karsinoma 2. en sık neoplazilere...
Bir tümör supresör gende oluşan mutasyona bağlı otozomal dominant bir hastalıktır ve kalın barsakta sayısız...
Kolon karsinomaların çoğu önceki adenomalardan gelişir. Kolon poliplerinin kolorektal karsinomaya dönüşümü adenomdan karsinoma dönüşüm için...
Adenomalar Kalın bağırsağın glandüler epitelinden köken alan premalign tümörlerdir. Yaşlı populasyonda sıktır. Bunlar 60 yaş...
Sonraki Sayfa »