Kan ve İmmün Sistem Patolojileri

Arterler (atardamarlar), kanı kalpten akciğerlere taşıyan ve kanın vücudunuzda dolaşmasını sağlayan kan damadandır. Arterlerin (atardamarların)...
Kanınız, besin maddelerini vücudunuzdaki her bir hücreye taşır ve aynı zamanda hücreler tarafından üretilen atık...
Anemi, kan hemoglobin düzeyinin hastanın yaşına ve cinsiyetine göre normal dağılımın altında olmasıdır. Erkekler için...
Bu edinsel tip agamaglobulinemi 3. dekadda özellik­le bakteriel infeksiyonlara artmış duyarlılıkla kendini gösterir. Geç başlangıçlı...
X’e bağlı resesif geçiş gösteren bu hastalık, etkilenen erkeklerde 4 ay ile 2 yaş arasında...
Primer İmmünyetmezlikler Yenidoğanın geçici fizyolojik agamaglobulinemisi Genellikle 3-6 ay arasında görülen antikor düzey­lerindeki bu geçici...
Nöromusküler kavşaktaki asetilkolin reseptörlerinin otoimmün yıkımıyla oluşur.
Melanositlerin otoimmün yolla hasarı yama tarzında pigmentasyon kaybına neden olur.
Gastrik parietal hücrelerin otoimmün hasarı gastrik mukozanın kronik inflamasyonuna neden olur. Intrinsik faktör olabilir veya...
Tip I (insülin bağımlı) diabetes mellitus insüline yanıt veren hiperglisemiyle karakterize organa spesifik otoimmün bir...
Organa özgül otoimmün bir bozukluktur. Otoantikorlarla tiroid bezi TSH reseptörlerinin aşırı stimulasyonuna bağlı tirotoksikoz ile...
Organa özgül bu otoimmün hastalık antikor aracılı tiroid bezi hasarına bağlı hipotiroidizm ile sonuçlanır
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »