Kardiyovasküler Sistem Patolojisi

Lenfatiklerin obstrüksiyonuna bağlı gelişen doku ödemidir. Obstrüktif lenf ödem sebepleri: • Tümörlerin metastatik yayılımına bağlı...
Herhangi bir infeksiyon odağından drene olan lenfatik kanalların inflamasyonudur. Kanallar dilatedir ve inflamatuar hücreler içerir....
Sekelleri: • Artmış hidrostatik basınca bağlı ödem (alt ekstremitelerde). • Tromboembolizm: Tromboz sık olan bir...
Morfolojik değişiklikler: • Basınç artışı lümenin dilatasyonu ve duvarlardaki gerginliğin artmasıyla birlikte kasların ve elastik...
Variköz venler diye devamlı olarak distandü alt ekstremite yüzeysel venlerine (Uzun ve kısa safen venler)...
Kan damarı endotelinin malign tümörüdür. En sık yaşlı insanların yüz ve skalp bölgesinde deriden kabarık...
Kaposi Sarkomu (KS) Bu malign tümörün endotel hücrelerinden köken aldığı düşünülmektedir; hızla daha önemli hale...
Kapillerlerin dilatasyonu çoğu kez yaşlı insanlarda, irradie deride ve karaciğer yetmezlikli hastalarda (spider naevi) görülür....
Hemanjiomlar Hemanjiomlar kan damarlarından köken alan dilate vasküler boşlukların oluşturduğu sık görülen gelişim­sel malformasyonlardır. Üç...
Bu sistemik hastalık küçük ve orta çaplı arter duvar­larında inflamatuar nekrozla karakterizedir. Hastalık sistemik olsa...
Bu sistemik hastalık başlıca baş ve boyun bölgesin­deki arterleri, özellikle temporal arterleri tutar (dolayısıyla bir...
Bu hastalıklar  şunları içerir: • Sifilitik Aortit: sifilizin üçüncü evresinde aort arkının tipik olarak çıkan...
Sonraki Sayfa »