Kardiyovasküler Sistem Patolojisi

Patogenezi antijenlerle antikorlar arasında immün kompleks oluşumuna dayanır. İmmün kompleksler venül duvarlarında tutulur ve komplemanı...
Kavramlar ve Sınıflama Vaskülitidler Kan damarlarının duvarlarının inflamasyonuyla (vaskülit) karakterize bir grup hastalıktır. Vaskülitler kapillerleri,...
Tedavi edilmemiş sifilizin kardiyovasküler komp-likasyonları başlangıç infeksiyonundan sonra bir veya üç dekad içinde oluşur ve...
İki tipi vardır: • A tipi (dissekan anevrizmaların %66’sı) çıkan aorta da oluşur, beraberinde inen...
Aortun intimasının yırtılması sonucu mediaya kan gi­rişini takiben geri kalan aort duvarından intima ‘flep’inin ayrılması....
Elektif cerrahi onarımın mortalitesi acil cerrahiden daha düşüktür ve bu yüzden çapı 5 cm’den büyük...
Transvers çapı 6 cm’den büyük abdominal aort anevrizmalarının yüzde ellisi eğer cerrahi olarak rezeke edilmezse...
AAA’lar özellikle 60 yaşının üstündeki erkeklerde daha sık görülür. Etyoloji-Ateroskerozis abdominal anevrizmaların en sık görülen...
Anevrizmaların çoğunluğu arter duvarının zayıfla­masıyla elastisitesini ve kasılabilirliğini kaybetmesine bağlı gelişir. Duvar zayıflaması kademeli olarak...
Arterlerin anormal yerleşimli, kalıcı dilatasypnlarıdır. • Gerçek anevrizmalar: anevrizma duvarı tutulan damarın bir veya daha...
Streptokokal infeksiyonu takiben jeneralize pankardite neden olan akut perikardit formudur
Adeziv perikardit Herne kadar fibrinöz perikardit tam olarak çözülsede, nadiren fibrinöz adezyonlara ve hatta perikardial...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »