Kas-İskelet Sisteminin Patolojisi

OSTEOMALASİ Kemiklerdeki substansia fondamentalis’in mineralizasyonunun duraklamasıyla ortaya çıkan ve erişkinlerde görülen sistemik bir osteopatidir. Çocuklardaki...
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI OSTEOPOROZ Osteoporoz, kemiklerde kemik dokusu kaybına bağlı bir hastalıktır. Bu nedenle kemikler...
HAREKET SİSTEMİ VE KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI EKLEM HASTALIKLARI AKUT EKLEM ROMATİZMASI Sinonimleri: Rheumatic fever, romatizmal...
LYME ARTRİTİ Eritema migrans ile başlayan, yüksek ateşle seyreden ve bir süre sonra da artrit...
SPONDİLİTİS ANKİLOPOETİKA (Morbus Bechterew) Genç erkeklerde sıkça görülen, sakro-iliak eklemlerin hastalanmasıyla başlayıp lomber, dorsal ve...
YUMUŞAK DOKU HASTALIKLARI FİBROSİTİS SENDROMU Hareket sisteminin ekstraartiküler dokularının, yani kasların, fassiaların, tendonların, periartiküler dokuların,...
Periartiküler dokuların hastalıkları TENDOVAGİNİTİS, BURSİTİS, PERİARTRİTİS HUMERO-SKAPULARİS Tendon kılıfının iltihabına tenosinovit, kılıf içindeki tendonun iltihabına...
Kollagen doku hastalıkları Sinonimleri: Kollagenozlar, Konnektif doku hastalıkları, Kollajen vasküler hastalıklar. Klemperer, birçok bağ dokusu...
KARPAL TÜNEL SENDROMU En sık rastlanan neden, kronik poliartrittir. Diğer etkenler ise şunlardır: Bilek fraktürleri,...
PERİARTERİTİS NODOZA Periarteriitis nodosa primer bir arter hastalığı olup en çok orta yaşlı erkeklerde (%...
Çocuklarda nadir olma­yan ve hipotalamo-hipofizer sistem fonksiyonla­rını etkileyebilen bu beyin tümörleri, iştah ile ilgili hipotalamik...
Bu vakalar boyun kısa olması, ayrıca yağ toplanmasının tipik olarak gövde3â tutması özellikleri ile basit...
Sonraki Sayfa »