Sinir Sistemi Patolojisi

Bu otozomal dominant bir hastalıktır; • Retina ve beyinde multipl hemangiomlar, • Serebellumun benign neoplasmları...
Epilepsi ve mental retardasyona yol açan otozomal dominant hastalık, 100.000 kişide 1 görülür. Beyinde karakteristik...
Nörofibromatozis tip I (Von Recklinghausen hastalığı) 3000’de 1 görülen otozomal dominant bir hastalıktır. Hastalığın ibareleri...
Bu nadirdir ve vakaların %50’sinde tip I nörofibromatozis ile ilişkilidir daha önceden varolan bir nörofibromadan...
Epînörium ve endonöriumun nöral krest hücrele­rinden kaynaklanan bu neoplasm, küçük sinirlerden derin majör sinirlerden ve...
Bu benign neoplasm, sinir kılıflarının Schvvann hücrelerinden köken alır. Periferal sinirlerin en sık görülen tümörüdür;...
Kanser hastaları tek tek sinirlere veya pieksusa direkt infiltrasyon sonucu sıklıkla nörolojik semptom gös­terirler.
Bir çok toksin periferal sinirlerde hasar yapar. En sık görülen toksinler: • ilaçlar: izoniazidler, sülfonamidler,...
Vitamin eksiklikleri periferal nöropatilerin önemli sebeplerindedir. Özellikle önemli olanlar vitamin B-1 (Tiamin) B12, B6 (piridoksin)...
Hafif kronik sensorimotor nöropati bazen hem hipotiroidizmde (daha sık) hem hipertiroidizmde görülür.
Kronik böbrek yetmezlikli hastaların yaklaşık %60’ında dializ başlangıcında üremik nöropati semp­tomları bulunur. Tercihen alt ekstremitelerin...
Sinirleri besleyen kan damalarının vasküler oklüzyonu nöronal atrofiyle sonuçlanır. Dört tipi vardır: • Simetrik ve...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »