Solunum Sistemi Patolojisi

YARA TEDAVİSİ: Yaraların, özellikle maksillo-fasyal bölge yaralarının tedavisi: a) Yaralanmadan sonra geçen zamana, b) Yaranın...
Kapalı travma tizmalar yani ezikler: Travmatizmaya sebep olan faktör cildin bütünlüğünü bozma-mıştır fakat deri altı...
TRAVMATİZMALAR Harici mekanik etkilerle dokuların bütünlüğünün kaybolması travmatizma olarak tarif edilir. Doku bütünlüğünün kaybolma dere­cesi...
KOMA Tamamen şuur kaybı ile karakterize olup genellikle ağır bir hastalığın terminal safhasıdır. Hastada şuurla...
Sirkülatuvar sebepler: Sirkülatuvar sebepleri periferik vaskuler yetersizliğe bağlı olan­lar ve primer kalp yetmezliğine bağlı olanlar...
Serebral sebepler: Serebral sebepler arasında kafa travmalarını, bulbusun komp-resyonunu, epilepsi, katalepsi ve norkolepsiyi ve serebral...
SENKOP SEBEPLERİ: Beyin ve bulbusun ani anoksisine bağlı bir birim olarak tarif ettiğimiz senkobun sebeplerini...
SENKOPTAN KORUNMA: Senkop oldukça dramatik bir tablo arzeder. Senkobun tedavisi­ni bilmek kadar, bunun zuhuruna meydan...
Kalbin elekteki defibrilasyonu: Kalbin elektriki olarak uya­rılması esasına dayanır. Özel aletleri gerektirir. Kalp durmasında yapılacak...
Kalbin şimik irritasyonu: Kalbe endirekt veya direkt olarak Adrenalin veya kalsium klorür yapılması esasma dayanır....
Kalp masajı: Kalbin otonomisini kazanabilmesi için masajla stimüle edilmesi esasına dayanır. Bu iş vakanın ciddiyetine...
KARDİAK SENKOP Beyaz senkop adı ile de anılır. Gerçekte total senkoptur. Tenef­füs ve kalp sistemi...
Sonraki Sayfa »