Solunum Sistemi Patolojisi

Ağız ağıza suni solunum: Sırt üstü yatırılmış hastanın ağız boğaz ifrazı aspire edilir. Baş ekstansiyon...
Sylvester metodu: Hasta sırt üstü yatırılır. Hekim hastanın baş ucuna geçer. Hastanın kolları, dirsekleri hizasından...
Schaffer metodu: Hasta yüzü koyun, başı yana çevrilmiş ola­rak yatırılır. Hekim, hastanın sırtında ata biner...
SOLUNUM SENKOBU Lipotiminin daha ileri bir şeklidir. Teneffüste duraklama oldu­ğu için hasta az veya çok...
Plevranın bu primer neoplazmı asbestozu takiben gelişen durumlar hariç, çok nadirdir ve genelde 50 yıla...
Plevral tümörler içinde en sık olanıdır. Herhangi bir malign tümörden köken olabilmekle beraber en sık...
Submezotelyal bağ dokusunun benign tümörüdür. Sebepleri bilinmemektedir ve asbestosla ilişkisi yok­tur. Tümör iyi sınırlı ve...
Hidrotoraks Bu düşük proteinli (< 30 gr protein/L; transüde) sıvı birikimi fazla sıvının normal damar...
Kanlı eksüdanın birikimiyle giden plevranın bu akut inflamasyonu, sıklıkla tümör veya pulmoner infarkt sonucu gelişir.
Plevral kavitede pü birikimiyle giden pelevranın akut inflamasyonudur. tipik olarak pulmoner infeksiyon sonucu oluşur (örneğin...
Plevranın bu akut inflamasyonuna plevral yüzler arasına fibrinojen/fibrin içeren yüksek proteinli (>30 gr protein/L; eksüda)...
Kalp-akciğer transplantasyonları genellikle pulmoner vasküler hipertansiyonla ilişkili kardiak problemler için gerçekleştirilirler. Bazı akciğer transplantları ise...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »