Üreme Sistemi Patolojisi

Bir kadının üreme sistemi, vücudun hem iç hem de dış bölümlerinden oluşur. Kadın üreme sisteminin...
Prostatik karsinom Prostata ait bir adenokarsinomdur . Erkeklerde görülen ikinci en sık kanser tipidir ve...
• Hiperplastik glandüler asinilerin nodüler paterni, fibröz stroma aracılığı ile ayrılmışlardır. Bazı nodüller kistik dilatedir...
Benign prostat hiperplazisi Prostatta en sık karşılaşılan hastalıktır. Prostatın neoplastik olmadan genişlemesi olan bu durum...
Özellikle akut lösemide olmak üzere, tümörlerin testise yayılımları ara sıra olabilmektedir.
Non-Hodgkin tipi lenfoma, genellikle az differansiye B hücrelerinden kaynaklanan, diffüz paterne sahip olan lenfomadır. Bu...
Tübüllerdeki normal Sertoli hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş, iyi sınırlı bir tümördür. Lezyonların büyük çoğunluğu benigndir.
Testisin interstisyel ya da Leydig hücrelerinden köken alan, nadir gözlenen bir tümördür. Androjenleri, östrojenleri ya...
Testis tümörleri nispeten az görülmesine karşın, büyük çoğunluğunun genç erkeklerde ortaya çıkması açısından önem kazanmaktadırlar....
Spermatik kordun pampiniform pleksusundaki venlerde meydana gelen variköz dilatasyonlardır.
Testisin pedinkülü etrafında dönmesi mevcuttur ve venöz obstruksiyonla birliktelik göstermektedir, yani kan testise girebilmekte ancak...
Tunica vaginalis ve tunica albuginea mezotel hücreleri ile çevrilidirler ve bu bölgede sıvı akümülasyonu, inflamasyon...
Sonraki Sayfa »