Üreme Sistemi Patolojisi

Konjenital anomaliler ve regresyon Kriptorşidizm Testislerin skrotuma inmemesinden kaynaklanan bir durumdur. Doğumda yaklaşık %5 bebeğin...
iyi differansiye, keratinize ve invaziv olan bu tümör sıklıkla yaşlı erkeklerde görülmektedir. En sık sünnet...
Penil karsinoma insitu glansa sınırlıdır. Tek ya da çok sayıda, düz, kırmızı, parlak alanlarla birlikte...
Diabetes mellitusu olan erkeklerde, Candida albicans tarafından oluşturulan infeksiyonlara sıkça rastlan­maktadır.
En sık tutulan bölgeler glans ve prepisyumun iç kıs­mıdır, fakat ara sıra şaft tutulumu da...
Glansın inflamasyonu (balanit) ve prepisyumun inflamasyonu (poşit), çok çeşitli bakteriyel organizma tarafından oluşturulabilmektedir, en sık...
Penis hastalıkları İnflamasyon ve infeksiyon Viral infeksiyon Penisin sık görülen viral infeksiyonları, genital herpes ve...
Jinekomasti Meme dokusunun, benign nitelikte büyümesidir. Etiyoloji-Hormonal etkiler, artmış östrojen yapımı ya da reseptör duyarlılığından...
Uterin servikste olan sitolojik metoda denk bir direkt tarama yöntemi yoktur. Primer tarama modalitesi mammografidir;...
insidans-tüm kadın kanserlerinin %20’sidir ve 35-55 yaş grubundaki kadınlarda en sık ölüm sebebidir, 45 yaşa...
Duktuslar içinde papilller yapılar oluşturacak şekilde epitel proliferasyonu mevcuttur. Yaşlı kadınlarda olur ve kanlı meme...
Tümör, stroma ve epitelden ibarettir, Stromadaki hücre yoğunluğu fibroadenomdan daha fazladır. Fibroadenomdan daha az sıklıkta...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »