Pediatri

AKUT SEPTİK ENDOKARDİT Puerperal sepsis, füronküloz, osteomiyelit ve apse gibi cerahatli bir odağın virülan bakterilerinin...
Dispraksiya, disleksiden tamamen farklıdır; ancak disleksili çocuklara karşı izle­nen tutum dispraksiya hastası çocuklar için de...
VİRUSLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK Viruslar yapısal ve biyokimyasal özellikleri ile birbirlerinden çok farklı olabilen bir infeksi-yon...
ÖZGÜL BAĞIŞIKLIK İnfeksiyonları önlemede çeşitli bağışıklık ele­manları rol oynayabilir. Örneğin gram (—) bak­teriler IgM sınıfından...
BAKTERİLERE KARŞI BAĞIŞIKLIK Vücuda çeşitli yollardan giren mikroorganiz­maların bir bölümü saprofit olarak yerleşir ve sağlıklı...
Otoimmun hastalıklarda klinik belirtiler, kişinin kendi dokusuna karşı gelişen immünolo­jik reaksiyonun neden olduğu doku hasarı...
AİDS, 1981 yılında tanımlanan ve bazı ül­kelerde yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan, HIV virusu...
Birçok hastalıklar konağın normal savun­ma sisteminde defektlere yol açarak immun sistemde geçici ve kalıcı sekonder...
C7 ve C8 YETERSİZLİĞİ Son yıllara kadar C7 yetersizliği gösteren birisi sağlıklı, diğerleri glomerülonefrit, gonokok...
C6 YETERSİZLİĞİ C6 yokluğu tekrarlayan meningokoksik menenjitli bir çocukta gösterilmiştir. Bu hastada C6 yetersizliğinin serum...
‘Eksfolyatif eritematöz bir döküntü ile belir­lenen bir tür erythroderma desquamativa’dır. En sık olarak genital kıvrımlarda...
Bu bozukluk, tekrarlayan infeksiyonları olan bir ailenin çocuklarında normal C5 ilâvesi ile düzeltilebilen opsonik bozukluğun...
Sonraki Sayfa »