Pediatri

Çok nadir rastlanan yetersizlik durumları­dır. C3 yetersizliği tekrarlayan infeksiyonları, normal immunoglobülinleri ve antijen uyarısına antikor...
C2 yetersizliği SLE’e    benzer hastalıklarda ve bakteriyel infeksiyonlara eğilimli bazı hasta­larda tanımlanmıştır. Böyle hastalarda kronik...
Derialtı dokusunu, orofarinksi, larinksi ve gastrointestinal traktusu primer olarak ilgilen­diren, tekrarlayan ödem episodları ile karakte-rize...
Cır ve Cıs nin familyal yetersizliği, otoim­mun hastalıklara eğilimli çocuklarda tanımlanmıştır. Bu hastaların birçoğunda SLE’ye...
Bu yetersizlik X e bağlı hipogammaglobülinemide ve ağır kombine immun yetersizlikte tanımlanmıştır. Yetersizliğin nedeni kesin...
Kompleman yetersizliği durumları ve kompleman fonksiyonlarında bozukluk infeksiyonlara eğilimi arttırır. Kompleman faktörleri opsoninleşme, bakte­rilerin öldürülmesi...
Bu hastalarda stafilokok gibi katalaz pozitif bakteriler ve mantarlarla oluşan infeksiyonlar sık görülür. Hastaların lökositleri...
KEMOTAKSİS BOZUKLUKLARI Polimorfların iltihap bölgesinde toplanması kemotaktik mediyatörlerin oluşmasına ve poli­morfların kemotaktik stimülüslere yanıtına bağ­lıdır....
POLİMORF NÜVELİ LÖKOSİT HASTALIKLARI Polimorfların sayısal ve fonksiyonel yeter­sizlikleri ağır infeksiyonlarla birliktedir. Nötro­penik hastalarda infeksiyonun...
Kısa ekstremiteli cücelik Tip I kombine immun yetersizliği, tip II T-hücre yetersizliği veya tip III...
Hücresel immun yetmezlik ve anormal im-munoglobülin sentezinin birlikte görüldüğü Nezelof sendromımda klinik ve laboratuar bulgu­lar...
Otosomal resesif bir hastalık olan ataksitelanjiektazi (AT), vasküler, nörolojik, endokrin ve immun sistemleri tutar. Sıklığı...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »