Sağlık Haberleri

B grubu vitaminler bütün canlı hücrelerde besinlerin oksidasyonu ve enerji oluşumu ile il­gili enzim sistemlerinde...
Diğer yağda eriyen vitaminler gibi gereğin­den fazla K vitamini toksik olabilir. Erişkinlerde 20-40 mg’hk dozlar...
Erişkinlerde besin yetersizliğine bağlı K vita­mini eksikliği bilinmemektedir. Yenidoğanda ise intestinal flora henüz gelişmemiş olduğundan...
Yüksek dozda alman E vitamininin, K vita­mini aktivitesini engellediği ve pıhtılaşma süre­sinin uzamasına yol. açtığı...
İnsanda E vitamini eksikliğini saptamak zor­dur. Deneysel olarak vitaminin antioksidan et­kisinin kaybolmasına bağlı olarak hücrelerde...
Aşırı karoten içeren besinlerin verilmesi ve karotenin hızla A vitaminine çevrilememesi so­nucu görülür. Diabetes mellitus,...
Uzun süre yüksek dozlarda A vitamini kulla­nıldığında görülür. Sütçocuklarmda hipervitami-noz daha kolaylıkla gelişir. 4.000-25.000 İÜ/kg/...
A vitamini eksikliğine dünyanın birçok ül­kelerinde, özellikle PEM’in çok görüldüğü yöre­lerde 1-6 yaş arası çocuklarda...
Serebral  hareket  bozukluğu  kas   distrofisi gibi hastalıklarda çocuk büyüdükçe, ha­reket azlığına bağlı olarak alman kalori...
Çocuklarda nadir olma­yan ve hipotalamo-hipofizer sistem fonksiyonla­rını etkileyebilen bu beyin tümörleri, iştah ile ilgili hipotalamik...
Vücut yağ dokusunun aşırı artmasına şiş­manlık «obesite» denir. Yakın yıllara kadar çocuklardaki şişmanlık üzerinde pek...
Bitkisel bir maddenin genlerinde yapılan değişikliklerle bulunan ilacın,  cilt kanseri tümörlerini azalttığı ortaya çıktı. Amerikan...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »