Şifalı Bitki B

(Folium Rhois cotini): Cotinus coggyria Scop. (Syn: Rhus cotinus L.) (Anacardiaceae) türünün kurutulmuş yapraklandır. Bu...
P. atlantica Desİ subsp. mutica (Fisch. et Mey.) Rech. fil. türünün dal ve gövdelerine yapılan...
Küçük hindistan cevizi ineyvası üzerinde bulunan derimsiTcabuk (ârillus)’dur. Besbase sarımsı turuncu veya kırmızımtırak renkli, kalınca...
(Oleum Lini): Kavrulduktan sonra öğütülüp sıkılan keten tohumundan elde edilen, kızüımsı esmer veya yeşilimsi esmer...
(Herba Thymi capitati): Thymus capitatus (L.) Hoffmans et Link (Syn: Co ridothymus capitatus (L.) Reichb....
(Fructus Piperis albi): P. nigrum L. bitkisinin olgun meyvalarıdır. Olgun meyvalar birkaç gün su içinde...
(Semen Sinapis albae): Sinapis alba L. (Cruciferae) türünün olgun tohumlandır. Bu tür 20-50 cm yükseklikte,...
Ege ve Akdeniz bölgelerinde San çam tomurcuğu yerine P. nigra Arn. subsp. pailasiana (Lamb.) Holmboe...
(Cortex Rhamni frangulae): R. frangula L. (Syn: Frangula alnus Miller) türünün kurutulmuş dal kabuğudur. Bu...
(La. Folium Rubi, Al. Brombeerblaetter, Fr. Fe-uille de ronce, İn. Blackberry leaf) Rubus caesius L....
(La. Semen Foenu-graeci, Al. Bockshomsamen, Fr. Graine de fenugrec, İn. Fenugreek seed) Trigonella foenum-graecum L....
(La. Herba Glaucii, Al. Hornmohnkraut, Fr. Herbe pavot cornu, İn. Horned poppy herb) Glaucium comicuîatum...
Sonraki Sayfa »