Şifalı Bitki F

(Euphorbium, Gummi Euphorbiae): E. resinifera Berg. türünün kurutulmuş sütüdür, Bu tür 1-2 m yükseklikte, gövdesi...
P. vera L. türünün dal ve gövdesinde meydana gelen bir sakızdır. Özel kokulu, açık sarı...
(Semen Arecae): A. catechu L. türünün olgun tohumlarıdır. Tohumlar yumurta biçiminde, 2 cm kadar uzunlukta,...
(Herba Scolopendrii) Scolopendrium officinate: (L.) “Lam.: et DC. (Syn: Phyllitis scoiopendrium (L.) Newm.) (Aspleniaceae) türünün...
(Herba Ericae) Calluna vuîgaris (L.) Hull (Syn: Erica vulgaris L.) (Ericaceae) türünün çiçekli ve yapraklı...
(Fructus Ribis nigri) Ribes nigrum L. (Grossulariaceae) türünün olgun meyvalandır. Bu tür 1-2 m yüksekliğinde,...
(Oleum Coryli): C. maxima Miller türünün olgun tohumlarından soğukta sıkma ile elde edilen soluk san...
(Folium Coryli) Coryius maxima Miller (Corylaceae) türünün kurutulmuş yapraklarıdır. Bu tür 10 m kadar yükseklikte...
(Semen Basilici): O. basilicum L. türünün olgun tohumlandır. Dahilen infusyon (% 2-3) halinde Öksürük kesici...
(Oleum Basilici, O. Oci-mi): O. basilicum L. türünün çiçekli dallarından su buharı distilasyonu ile elde...
(La. Herba Basilici, Al. Basilienkraut, Fr. Herbe de basilic, İn. Basil herb) Ocimum basilicum L....