Şifalı Bitki H

(Fructus Cassiae fîstulae);.. Cassia fistula L. türünün olgun meyvalandır. Bu tür san çiçekli, pennat yapraklı,...
(Floş Cinae, Santonica, Semen Contra): A. cina Berg. ve santonin taşıyan diğer Artemisia türlerinin çiçek...
(Hos Dianthi barba-ti): D. barbatus L. (Hüsnüyusuf) türünün kurutulmuş çiçekleridir. Bu tür 60 cm kadar...
Fructus Jujubae) Zizyphus jujuba Miller (Rhamnaceae) türünün olgun meyvalarıdır. Bu tür 2-8 m yükseklikte, dikenli...
(Fructus Dactylus) Phoenix dacîylifera L; (Palmae) türünün olgun meyvalarıdır. Bu tür 15-30 m yükseklikte, dioik...
Borago offîcinalis L. (Boraginaceae) türünün çiçekli dal ve yapraklarıdır. Bu tür 30-60 cm yüksek- likte,...
(Gutti, Gummi Gutti) Garcinia hamburyi: Hooker f. ve diğer Garcİnia (Gutttferae) türlerinin gövdelerine yapılan yaralamalar...
(SemenRicini): R. communis L. türünün olgun tohumlandır. Tohumlar 8-18 mm uzunluk ve 4-12 mm genişlikte,...
(La. Oleum Ricirü, AL. Rizinusoel, Fr. Huüe de Ricin, İn. Castor oil) Ricinus communis L....
(Folium Cichorii endiviae) Cichorium endivia L. (Compositae) türünün yapraklandır. Bu tür 50-100 cm yükseklikte, 1-2...
(Semen Gucumeris sativi) Cucumis sativus L. (Cucurbitaceae) türünün olgun tohumlandır. Bu tür bir yıllık otsu...
(Fructus Agni-Casti) Vitex agnuscastus L. (Verbenaceae) türünün olgun meyvalarıdır. Bu tür, yapraklan el biçiminde parçalı,...
Sonraki Sayfa »