Şifalı Bitki N

(Amylum) Muhtelif tohum, meyva veya köklerden elde edilen karbonhidrat yapısında bir maddedir. Nişasta beyaz renkli,...
(Radix Pyrethri romanı) Anaçyclus pyrethnım DC. (Syn: Anthemis pyrethrum L.) (Compositae) türünün kurutulmuş kökleridir. Bu...
(Flores Narcissi tazettae) Narcissus tazetta L. (Amaryllidaceae) türünün kurutulmuş çiçekleridir. Bu tür Avrupa ve Anadolu-da...
(Cortex Granati fructuum): P. granatum L. türünün meyva kabuğudur. Taze veya kurutulmuş halde kullanılır. Nar...
(La. Cortex Granati, Al. Granatbaumrinde, Fr, Ecorce de granadier, İn. Pomegranate bark) Punica granatum L....
Güney Anadolu (Muğla, Antalya) yaylalarında yetişen bazı Mentha türlerinin (bilhassa M. pulegium L.) çiçekli dallarından...
M. piperîîa L. türünün çiçekli ve yapraklı dallarından su buharı distilasyonu ile elde edilen bir...
(La. Folium Menthae piperitae, Al. Pfeffer-minzblatt, Fr. Feuille de menthe poivree, în. Pep-permint leaf) Mentha...
(La. Fructus Ajowan, Al. Âgyptischer Kümmel, Fr. Fruits d’ajowan, İn. Ajowan fruit) Canım copticum Bentham...