Şifalı Bitki P

(Semen Allii porri): A. porrum L. (Pırasa) türünün tohumlarıdır. Bu tür Türkiyede sebze olarak yetiştirilen...
(Fructus PrangfcJpabulariae) Prangos pabularia Lindl. (Umbelliferae) türünün olgun meyvalarıdır. Bu tür 50-60 cm yükseklikte, çok...
Folium Taxi baccatae1} Taxııs baccata L. (Taxaccae) türünün kurutulmuş yapraklarıdır. Bu tür 20 m kadar...
(Folium Xanthii spinosi) Kanthium spinosum L. (Compositae) türünün yapraklarıdır. Bu tür 15-100 cm yükseklikte, gövdesi...
(Floş Cyani) Centaurea cyanus L. (Compositae) türünün kurutulmuş çiçek durumlarıdır. Bu tür 20-60 cm yükseklikte,...
Lignum Guaiaci) Guaiacuın ojficinalc L. (Zygophyllaceae) türünün kurutulmuş odunudur. Bu tür 10-15 m yükseklikte, kışın...
(Balsamum Peruvianum) Myrorylon- pcrcirac Klotzsch (Syn: Toluifera pereirac Uaill.) (Lctuiminosae) bitkisinin gövdesine yapılan yaralamalar sonucu...
(La. Herba Absinthii, Al.: “VVermutkraut, Fr. Her-be d’absinthe, İn. Common wormwood) Artemisia absinthium L, (Compositae)...
(Semen Cephalariae syriacae) Cephalaria syriaca (L.) Schrader (Dipsacaceae) türünün olgun mey vakfıdır. Bu tür 1...
(La. Floş Chamomillae vulgaris, Al. Echte Ka-millen, Fr. Fleur de camomille, İn. Camomile) Maîricaria chamomilia...
(Cortex Quillajae) Quillaja saponaria Molina (Rosaceae) ve diğer Qıüliaja türlerinin dış kısmı soyulduktan sonra kurutulmuş...
Pamuk tohumlarından sıkma yoluyla elde edilir. Yerli pamuk tohumlarında %30-40 arasında yağ bulunur (3). Pamuk...
Sonraki Sayfa »