Şifalı Bitki S

Akut myokart infarktüsünü takibeden hafta içinde pansistolik bir üfürüm ile karakterize olan ventriküler septal rüptürün...
Tanıda Esaslar Ani ve şiddetli başlayan, arkaya, karına ve ekstremitelere yayılan göğüs ağrısı. Şok gelişebilir,...
GENEL DÜŞÜNCELER Cerrahi kalbin ve büyük damarların edinsel hastalıklarının bir çoğunda önerilebilecek güvenli ve etkili...
Hipofarenks larenks arkasında olup, priform sinuslar, ariepiglotik plikalar, lateral ve posterior farenks duvarlarıyla postkrikoid mukozadan...
Sivil toplumlarda patlama yaralanmaları, içinde az miktarda patlayıcı bulunan çeşitli amaçlar için (gürültü, ses duman...
(Folium Buxi) Buxus sempervirens L. (Buxaceae) türünün kurutulmuş yapraklarıdır. Bu tür kışın yapraklarını S –...
Ferula szowitsiana DC. türünün gövde parçalarıdır. Bu tür 30-70 cm yükseklikte, çok yıllık, otsu, özel...
(La. Gummî^Asa, foetida, Al. Teufelsdreck, Fr. Ase fetide, İn. Asafetida)  Feruia assa-foetida L. (Umbelüferae) ve...
La. Floş Humuli lupuli, Strobuli Lupuli, Al. Hopfenblüthen, Fr. Fleur de houblon, İn. Hop flo-wer)...
(La. Radix Phytolaccae decandrae, Al. Kermes-wurzel, Fr. Racine de phytolaque, İn. Pokeweed ro- Ot) Phytolaccn...
Fructus Hoveniae) Hovenia dulcis Thunb. (Rhamnaceae) türünün olgun meyvalarıdır. Bu tür 8-10 m yükseklikte bir...
Semen Persicae, S. Persicarum) Persica vulgaris Miller (Syn: Amygdalus persi-ca L., Prunus persica (L.) Batsch)...
Sonraki Sayfa »