Şifalı Bitki Y

GENEL DÜŞÜNCELER Cerrahi kalbin ve büyük damarların edinsel hastalıklarının bir çoğunda önerilebilecek güvenli ve etkili...
(La. Folium Digitalis purpureae, Al. Fingerhutb-laetter, Fr. Feuüle de digitale, İn. Foxglove leaf) Digitalis purpurea...
(Fructus Avenae) Avena sativa L. (Graminae) türünün olgun meyvalandır. Bu tür 50-150 cm yükseklikte, bir...
Rhizoma Aronis) Arum italicum Miller ve buna yakın türlerin (Araceae) kurutulmuş yumrularıdır. Arum türleri genellikle...
(Floş Jasmini) Jasminum officinale L. (Beyaz yasemin) (Ole-aceae) (Adi yasemin) türünün çiçekleridir. Bu tür yapraklan...
(La. Herba Parietariae, Al. Glaskraut, Fr. Herbe de parietaire, İn. Wallwort) Parietaria officinalis L. (Urticaceae)...
(Fructus Schini mollis) Schinus moliis L. (Anacardiaceae) türünün olgun meyvalarıdır. Bu tür 5-10 m yükseklikte...
(Radix Raphani raphanİstri): R, raphanisirum L. türünün taze köküdür. Bu tür 20-50 cm yükseklikte, az...
(Folium Coluteae): . Colutea arborescens L. (Leguminosae) türünün kurutulmuş yapraklarıdır. Bu tür sarı çiçekli, 5...
(Stipites dulcamarae): S. dulcamara L. (Yabanyasemini) türünün kurutulmuş dallarıdır. Bu tür çok yıllık, tırmanıcı ve...
(Herba Datiscae): Datis-ca cannabina L. (Datiscaceae) türünün kurutulmuş çiçek durumu ve yapraklarıdır. Bu tür 1-2...
(Latex Scorzonerae Iatifoliae): S. latifolia (Fisch. et Mey.) DC. ve buna yakın diğer Scorzonera türlerinin...
Sonraki Sayfa »