Üroloji

Pelvis giriminden sonra gelen ve pelvis girimi ile, pelvis çıkımı arasında bulunan boşluğa pelvis boşluğu...
Pelvis girimi: Pelvis girimi, pelviş’in büyük pelvis’den küçük pelvis’e intikali eden kısmıdır. Pelvis giriminin şekli,...
Kemik pelvis: Kemik pelvis, os sacrum, coccygis ve her iki os coxa’nın birleşmesinden meydana gelmiştir...
Doğum yolu (kemik pelvis ve yumuşak doğum kanalı) : Doğum yolu, kemik pelvis ye yumuşak...
DOĞUM Jterus içinde muayyen bir olgunluk derecesine erişmiş olan fetus ve eklerinin doğum ağrılarıyle doğum...
Gebelikte ilaç alma problemi: Gebe kadına çok zorunlu olmadıkça, gelişigüzel ilaç verilmemelidir. Doktor, vereceği ilacın...
Gebenin radyasyondan korunması: Gebe kadının röntgen ışınlarının zararlı etkilerinden mutlak korunması icabeder. Zira malformasyon ve...
Gebenin psişik durumu: Psişik durumun da, gebelik esnasında bilhassa ehemmiyetle gözönünde bulundurulması lâzımdır. Gebeliklerin ve...
Dişlerin bakımı: ‘**” Gebe kadının, dişlerinin bakımına bilhassa dikkat etmesi ica-beder. Dünyada yaygın bir hale...
Gebelik ve konstipasyon: Gebe kadının şikâyet ettiği hususlardan birisi de barsaklan iîe ilgilidir. Bir çok...
Gebe kadının beslenmesi: Gebe kadının beslenmesi esnasında, her an gelişmekte olan fötüsün ye annenin kendi...
Gebelikte bedenî çalışma ve spor: Vücudun hareket ettirilmesi her sıhhatli insan için ne kadar lüzumlu...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »