Çocuklarda Kardio respiratuar sorunlar

Diyabetli anne çocuklarında fetal ve neona tal asfiksi sıktır. Doğuma yakın dönemde oluşan plasental yetersizliğin in utero hipoksiye neden

Olduğu düşünülmektedir. Makrosomik çocuklar­da doğumun güç olması intrapartum asfiksiye yol açmaktadır.

Diyabetli anne çocuklarında hyalin mem bran hastalığı önemli bir ölüm nedenidir. Son 20 yıl içinde bu çocuklarda hyalin membran hastalığının görülme sıklığı % 30 dan % 3 8 e düşmüştür. Bu çocuklarda hyalin mem­bran hastalığı oluşmasında pretermliğin ya nısıra fetal hiperinsülinemi de rol oynar. Hiper insülineminin akciğerde sürfaktan maddesi sen­tezini geciktirdiği deneysel olarak kanıtlanmıştır. Diyabetli annelerden alman amnios sıvısında da lesitin/sfingomiyelin oranındaki yükselmenin geciktiği gösterilmiştir. Ayrıca lesitin/sfingomi­yelin oranının 2 nin üzerinde olmasına karşın, diya,betli anne çocuklarında bazen hyalin memb­ran hastalığı gelişebilmesi, bu çocuklarda an tenatal dönemde akciğer olgunlaşmasının de­ğerlendirilmesini güçleştirmektedir.

Kongenital kalp anomalilere bağlı kardiak sorunlar dışında diyabetik anne çocuklarının % 10 20 sinde taşipne, taşikardi, siyanoz, kardio megali, ekg de biventriküler ve septal hipertro fi ile belirlenen kardiomiyopati görülür. Bu du­rum hipersülinemi sonucu miyokard’da yağ ve glikogen depolanması ile açıklanır.

Korunma ve tedavi

Günümüzde diyabetli bir annenin gebeliği­nin miadında ve sağlıklı çocuk ile sonuçlanması olasılığı çok artmıştır. Bunun için diyabetli ge­belerin ve diyabet yönünden riskli gebelerin iz­lenmesi ve uygun tedavi ile annede normoglise minin sağlanması gerekir. Ailede diyabet öykü­sü; açlık idrarında glükoz varlığı; obesite; mül tiparite; önceki gebeliklerde iri fetus, ölü doğum, neonatal ölüm, düşük, majör anomali öyküsü; polihidramnios, gebelik izlemesinde fetusun iri olduğunun saptanması, diyabet yönünden risk­li gebelik olarak tanımlanır.

Diyabetli annelerden doğan çocuklar yo­ğun bakıma alınmalı ve gerek hipoglisemi, ge­rekse diğer sorunlar yönünden izlenmelidir. Te­davi semptomatiktir.

Prognoz

Annedeki diyabetin gebelik öncesinden baş­layarak kontrol altına alınması ile diyabetli an­ne çocuğunda perinatal mortalite ve morbidite riski bugün çok azalmıştır. Bununla birlikte bu

Çocuklarda prognûzu etkileyen faktörler olarak majör kongenital anomalilere ve hyalin mem bran hastalığına günümüzde de rastlanabilmek tedir. Makrosomi, obesite için predispozan bir faktördür. Diyabetli anne çocuklarında serebral hareket bozukluğu ve epilepsi sıklığı normal po pülasyona göre 3 5 kat daha fazladır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ