Kateter ve üriner sistem infeksiyonu

Hastanede yatan hastalara çeşitli nedenlerle geçici ya da kalıcı idrar sondası sıklıkla uygulanmaktadır. Bu oran % 10-15 civarındadır. İdrar sondası üriner infeksiyon için iyi bir giriş kapısıdır. Sonda konan hastaların % 25’inde üriner sistem infeksiyonu meydana gelir. Tüm hastane infeksiyonların % 40-50’sini üriner sistem infeksiyonları yapar, ayrıca yine bu tür infeksiyonlar hastanelerde meydana gelen gram-negatif sepsislerin de en sık nedenini oluşturmaktadır, idrar sondası ile meydana gelen üriner sistem infeksiyonlarında ilave risk faktörleri, kadın hasta, ileri yaş ve altta yatan hastalığın türüdür.

Sonda ile meydana gelen üriner sistem infeksiyonlarında bakterinin girişi şu şekilde olur:

1. Sondanın konulması sırasında external meatustan bakterilerin içeri itilmesi,

2.  Sonda konulduktan sonra üretral meatusta kolonize olan bakterilerin sondanın dış yüzü ile üretral mukoza arasındaki mukus sekresyonu boyunca yukarı tırmanması,

3. Bakterinin sonda lümeni boyunca yukarı tırmanması.

Sonda ile meydana glen üriner sistem infeksiyonlarında korunma çok önemlidir. Bu durumlarda infeksiyon meydana gelmemesi için aşağıdaki önlemler uygulanmalıdır:

1.  Sonda sadece çok kesin indikasyonlar olduğu zaman konulmalı ve mümkün olduğunca erken çıkarılmalıdır.

2.  Sonda sadece bu konuda eğitilmiş personel, tercihan bir sonda ekibi tarafından uygulanmalı ve izlenmelidir.

3.  Sonda uygulanırken asepsi kurallarına kesin uyulmalıdır.

4.  Mutlaka kapalı drenaj sistemi uygulanmalıdır. Çünkü açık sistemlerde % 50 olguda 24 saat içerisinde önemli ölçüde bakteri üri meydana gelir. Dört gün içerisinde ise tüm vakalarda bakteri üri mevcuttur. Kapalı sistemin bütünlüğü asla bozulmamalı, sonda ile drenaj tüpü obstrüksiyon olup irrigasyon gerekmedikçe açılmamalıdır. Kültür için idrar örneği sonda temizlenip, 21 nolu iğne ile aspire edilerek alınmalıdır.

5.  Sonda daima mesane hizasından aşağıda olmalı, torba belli aralıklarla boşaltılmalı, böylece sürekli bir aşağı akım sağlanmalıdır.

6. Kapalı sistemde bir kaçak yada obstrüksiyon olmadıkça sonda ve drenaj sistemi değiştirilmemeli, bu durumlarda ise değiştirmekte gecikilmemelidir.

7.  Sondası olan hastalar mümkün olduğunca diğer hastalardan ayrılmalıdır.

8.  Hastalar ve personel sonda bakımı sonusunda sürekli olarak eğitilmelidir.

9.    Sonda çıkarıldıktan sonra kontrol kültürleri mutlak alınmalıdır.

10.  Bakteriel endokardit riski olan hastalarda sonda takılırken ve çıkarılırken antibiyotik proflaksisi uygulanmalıdır. Bunun dışında hiç bir durumda antibiyotik proflaksisinin yeri yoktur. Ayrıca sistemik ya da lokal olarak antibiyotik kullanılmasının bakteri üri oranını azaltmada etkili olmadıkları gösterilmiştir.

11. İdrar sondası var iken oluşan asemptomatik bakteri üriler tedavi edilmemelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ