Kız çocuklarda ergenlik

Kız çocuklarda hormonal değişiklikler
Ergenlik öncesinde düşük olan kan fsh ve lh düzeyleri, 6 7 yaşlarından başlayarak yavaş yavaş yükselir. Erkek çocuklarda olduğu gibi fsh artması, lh a kıyasla daha erken başlar ve erişkin düzeyine erişme daha erken yaşta olur. Yaklaşık 13 yaşta kız çocuklarının çoğunluğun­da fsh düzeyleri erişkin değerlerine erişmiştir. Fsh etkisiyle överlerden estrojen salgısında be­lirgin bir artış olur. Överlerden salgılanan başlı­ca hormon estradioldür. Daha az miktarlarda ol­mak üzere estron ve çok küçük miktarlarda androstenedion, testosteron da överlerden salgı­lanır. Menarştan (ilk adet kanaması, ilk menst rüasyon) yaklaşık 18 ay önce, estrojen salgısı siklik bir karakter kazanır. Bu değişiklik meme­lerin büyümesi, boy büyümesinde hızlanma gibi kızlardaki ilk ergenlik belirtilerinin başladığı zamana rastlar. Estrojenin siklik salgılanması giderek daha belirgin olur. Ergenliğin ortaların­da, bu siklik salgılanma sonucu estradiolün kan düzeyinde üst ve alt değerler arasındaki fark, hormon düzeyi düşük noktada olduğu zaman göreli bir estradiol eksikliği yaratacak dereceye varır ve adet kanamaları başlar. Estrojen salgı­sında artma, menstrüasyon başladıktan sonra da birkaç yıl devam eder. Ergenlik öncesinde kan­da bulunan az miktarda progesteron, sürrenal kaynaklıdır. Överlerin gelişmesi ile progesteron, överin corpus luteumunda yapılmaya başlar. Kanda progesteron düzeyinin yükselmesi ancak mentrüasyon başladıktan sonra gözlenir.
Kız çocuklarında ergenliğin ortalarında, estrojen lh salgısı arasında «pozitif feed back» ilişkisi belirir. Pozitif feed back, kanda estrojen salgısının belirli bir düzeye yükselmesi ile lh salgısının uyarılması olayıdır. Bu mekanizmanın tam işlerlik kazanması menarştan sonra, ergen­liğin geç döneminde olur. Överde graaf folikül lerinin gelişmesi ve ovülasyon, estrojen ve go nadotrop hormonların sinerj istik etkisiyle olur.
Kızlarda da erkek çocuklarda olduğu gibi 5 6 yaşlarında sürrenal korteks steroidleri art­maya başlar. Kız çocuklarında pubis ve aksilla
Kıllanması sürrenal korteksin androjen hormon­larının etkisiyle oluşur. Kızlarda ön hipofizden prolaktin salgısı, menstrüasyon başladıktan son­ra artar. Yine erkeklerde olduğu gibi kızlarda da gonadotrop salgısında diürnal variasyon er­genlik yaşlarında belirgin olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ