Kolesterol Taşları

Kolesterol taşları safranın karaciğer tarafından kolesterolle süpersature halde salınması sonucu oluşur. Safrada mevcut bilinmeyen faktörlerin etkisiyle, kolesterol solüsyondan aynlıp çöker ve oluşan kristaller makroskopik taşlar haline gelirler. Koledok kanalının dilate olması yada kısmen tıkanması haricinde bu hastalıkta taşlar daima tek başına safrakesesinde gelişirler. Kanallarda bulunan taşlar buraya genellikle sistik kanaldan geçerek ulaşırlar.

Kolesterol taşı insidansı her grupta bir öncekinden iki kat daha az görülmek üzere Amerikan Kızılderililerinde en yüksek, Kafkas ırkında daha az, siyahlarda ise en azdır. Amerikan Kızılderili kadınların %75’inden fazlası 40 yaşın üzerinde bu hastalıktan etkilenir. Puberteden önce hastalık enderdir fakat her iki cinsiyette aynı sıklıktadır. Puberteden sonra ise zıtlıkların azaldığı zaman olan menapoz sonrasına kadar kadınlar erkeklerden daha çok etkilenir. Hormonal etkiler safrataşı insidansının çok doğum yapanlarda, safrada kolesterol konsentrasyonunun artması halinde ve oral kontraseptiflerin alınmasını izleyerek yüksek olması şeklinde de yansır.

Yukarıda belirtildiği gibi, kolesterol solubl değildir ve safra duktusu miçelleri içinde taşınmak zorundadır. Safra tuzuna inkorpore olan lesitin onun kolesterol taşıma kapasitesini artırır. Bu safra komponentlerinin herbirinin nisbi miktarlarının molar yüzdeler olarak ifade edildiği ordinatlar kullanılarak aralarındaki ilişki, muhtemel karışımların noktalar halinde temsil edildiği üçgen bir grafik üzerinde belirtilebilir.

Normal deneklerin safrası çözünürlük alanı içine düşerken, kolesterol taşlı hastalardan alınan safra kesesi yada karaciğer safrası numunelerinin nispi birleşimleri bu grafik üzerine işaretlendiğinde, yerleşim çözünürlük alanı dışına düşer. Bununla birlikte birçok sağlıklı kimsede kolesterol satürasyonu kolesterol çözünürlük sınırını aşar. Safra taşı hastalığı olmayan kimselerin süpersature safralarındaki kolesterol, litojenik indeksi aynı olan safra tafi hastalarmdakine oranla kendiliğinden daha yavaş çöker. Dahası, süpersature safralı bireyler arasında sadece safrataşı hastalığı olanlarda in vivo olarak kristal oluşumu görülmektedir.

Kolesterol çözünürlüğündeki azalma ya kolesterol tutma kapasitesinin (miçeller) azalmasından yada artmış kolesterol sekresyonundan kaynaklanabilir. Kolesterol taşlı hastalarda safra havuzu (pool) normal deneklerdekinin yarısı kadardır. Bu durum karaciğerden daha az safra tuzu salgılanmasıyla sonuçlanır ve kolesterol süpersaturasyonuna yol açan mekanizmalardan biri olması muhtemeldir. Diğer hastaların, safralarında artmış miktarlarda kolesterol ekskrete ettikleri görülmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ