Kulak zarının tedavisi

Hastaların çoğunda etken olan mikroorganizma bilinmediğinden özellikle çocuklarda S.pneumoniae ve H.influenzae’ye etkili antibiyotik kullanılmalıdır. Hastalara sıklıkla oral dekonjestan ve antihistaminik önerilirse de bunların otitis media tedavisinde faydalı etkisi yoktur.

Çocuk ve infantlarda otitis media tedavisinde en sık ampicillin veya amoxicillin ya da penicillin ve sulfonamid kombinasyonu kullanılır.

1. AmpİcİUin ve Amozicillin: Komplike olmayan otitis medianm tedavisinde bugün için ilk seçilecek antibiyotiklerdir.

Ampicillin: 50-100 mg/kg. günlük dozda 4 eşit doza bölünerek oral yolla verilir.

Amoxiclllin: 40 m2/kg günlük dozda, eşit dozlara bölünerek her 8 saatte bir oral yolla verilir.

2.Penicillin + sulfonamid kombinasyonu: Penicillin V 25 bin-50 bin ünite/kg, günlük dozda eşit dozlara bölünerek her 6 saatte bir oral yolla, sulfsoxazole ilk 24 saat 75 mg/kg daha sonra 150 mg kg/gün 4 eşit doza bölünerek verilir. 2 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

3. PenlcilUn’İn yalnız başına kullanılmasının yeterli olduğu bazı araştırıcılar tarafından ileri sürülmüşse de yapılan araştırmalarda orta kulakta H.influenzae suşlannın çoğuna etkili olabilecek düzeyde bulunmadığı tespit edilmiştir.

4. Penicillin allerjisi olan hastalarda:

a. Trimethoprİm-Sulfomethosazole: Ampicillin sensitif ve ampicillin-rezistan H.influenzae suşlannın % 80-90 nına ve S.pneumoniae’nin % 98-99’una karşı etkilidir. Bu spektrumuna karşın bazı çalışmalarda bu antibiotiğin ampicillin veya erythromycin ve sulfonamid kombinasyonuna göre daha az etkili olduğu görülmüştür. TMP-SMZ’un 2 yaşın üzerindeki çocuklarda tavsiye edilen dozu günlük olarak 8 mg/kg TMP ve 40 mg/kg SMZ’dur. Bu doz iki eşit kısımda her 12 saatte bir 10 gün süre ile verilmelidir.

b. Erythromycİn: Penicillin gibi yalnız başına kullanıldığında H.İnfîuenzae’yi eradike etmekte yeterli değildir. Bununla beraber Erythromycin+ Suliîsoxazole kombinasyonu ampicilin sensitif ve rezistan H. İnfluenzae şuşlanna karşı etkilidir. (Erythromycin 30-40 mg/kg/gün 4 dozda oral yolla verilir).

5. İnfeksiyonun ampicillin-rezistan ( J5 Lactamase Produc-

ing) H.influenzae’ye bağlı olduğu düşünülüyorsa; veya ampicillin-rezistan H.influenzae insidansı’nın yüksek olduğu bölgelerde uygulanacak tedavinin birkaç alternatifi vardır. Bu halde penicillin sulfonamide kombinasyonu kullanabileceği gibi .tedaviye ampicilin ile başlayıp cevap alınamazsa antibiyotik değişimine gidilebilir. Ampicillin veya amoxicillin tedavisine cevap vermeyen hastalarda cefaclor, erythromycin+sulfonamid kombinasyonu veya TMP-SMZ ile tedaviye devam edilmelidir.

p-Lactamase üreten H.influenzae için diğer bir alternatif ampicillin sulbactam veya amoxicillinclavulanate kullanılmasıdır.

Akut otitis media’da antibiyotik tedavisine 7-10 gün devam edilmelidir.

Hastaların %20-30’unda tedaviye başlandıktan 2 hafta sonra bile timpanik membranın anormal görünümü devam edebilir.

Yeterli tedavi edilmeyen hastalarda beyin apsesi, menenjit, lteral sinüs tromboflebîti, hidrosefali, mastoidit, işitme kaybı, fa-sial paralizi gibi komplikasyonlar gelişebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ