Çocuklarda Malarya

Nadir olmakla birlikte yenidoğanda p. Falci parum, p. Vivax ve p. Malariae infeksiyonu bildi­rilmiştir. Bulaşmanın, basit transplasenter geçiş ile değil, plasenta damarlarının yırtılması ve pla­senta sinüslerinde bulunan parazitlerin çocuğa geçişi ile oluştuğu kabul edilmektedir. Yenido­ğanda klinik belirtiler ilk ay içinde, en erken 10

Uncu gün ortaya çıkar. Sıtmanın endemik olduğu bölgelerde yenidoğan bir bebekte ateş, sarılık, karın gerginliği, anemi veya splenomegali varlı­ğında, malarya araştırılmalıdır.

Sitomegalik inklüzyon hastalığı

Hastalıî^etkeni sitomegalovirustür (cmv). Virüs vücutta latent olarak bulunabilir. Ancak transplasenter infeksiyon hemen daima annenin primer infeksiyonu süresinde oluşur. Gebelik sü­resinde cmv ile primer infeksiyon olasılığı % 12 olarak saptanmıştır. Kordon kanında cmv için spesifik ıgm varlığı veya yenidoğanm boğaz sal­gısı ve idrarından cmv kültürleri ile gebelikte primer infeksiyon geçiren kadınlardan doğan çocukların % 10 50 sinin intrauterin infeksiyon geçirdikleri gösterilmiştir. İnfeksiyon postnatal olarak da, örneğin kan değişimi ve transfüzyon larla alınabilir. Tüm yenidoğanlarda kongenital cmv infeksiyonu sıklığı % 0.2 2.2 olarak bildiril­mektedir.

İnfekte yenidoğanlarm % 90 95 inde semp­tom yoktur. Bu asemptomatik vakaların küçük bir bölümünde ileri yaşlarda sağırlık veya nö­rolojik bozukluk gelişebilir. Semptomatik yeni­doğanlarda cmv infeksiyonu ağır sistemik belir­tilere yol açar. Fetal malnütrisyon, hepatosple­nomegali ve sarılık önde gelen belirtilerdir. Trombositopeniye bağlı purpura ve kanamalar, anemi, lökositoz sıklıkla saptanır. İntrakranial kalsifikasyonlar gelişebilir. Korioretinit, kon junktivit, uveit, mikrosefalı görülebilir. Koriore­tinit’li vakaların % 10 12 si körlükle sonuçlanır. Toxoplasma’dan farklı olarak hidrosefali genel­likle yoktur.

Mss ve göz belirtileri bulunmayan daha hafif vakalarda büyüme gelişme geriliği, geçici purpuralar, sarılık ve hepatosplenomegali esas bulguları oluşturur.

Tanı, boğaz yıkantı suyundan, mide suyun­dan ve idrardan virüs üretilmesi ile konulur. Ye­nidoğan bebeğin serumunda cmv spesifik igm, idrarında cmv ye ait intranükleer inklüzyon cisimleri içeren mültinükleer dev hücreleri sap­tanır.

Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Aşı geliştirilmesi araştırma evresindedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ