Medulla spinalis travmaları

Bu tip doğum travması giderek daha az sık­lıkla görülmektedir. Serebral hareket bozukluğu olan çocukların % 0.6 smda medulla spinalis ze­delenmesi saptanmıştır. Genellikle makat do­ğumlarında zorlu traksiyon nedeni ile medulla spinalisin gerilmesi sonucu oluşur. Aynı zaman­da meninksler, yüzeysel damarlar ve sinir kök­leri zedelenmiştir. Lezyonlar genellikle ait servi­kal ve üst torasik bölgelerde görülmektedir. Me­dulla spinaliste travma sonucu epidural kanama, dura yırtılmaları, subdural kanama, sinir kök­lerinin yırtılması, medulla spinalisin distorsiyo nu ve fokal kanama gibi lezyonlar oluşur. Me dullanm iskemik lezyonlan nadirdir, medulla içine kanamalar olabilir ve bu bölgedeki myeli nizasyon bozulabilir.

Medulla spinalis harabiyeti olan çocukların % 75 inde zor ve makatla doğum öyküsü vardır. Medulla spinaliste ağır harabiyet olan vakalar çok ]usa sürede ölümle sonuçlanır. Daha hafif vakalarda solunum depresyonu, yaygın hipoto ni veya gevşek bir parapleji görülür. Duyu kaybı da vardır. Üriner retansiyon, abdominal distan siyon, paradoksal solunum olabilir. Vakaların % 20 si brakiyal pleksus felci, bir bölümü de alt beyin sapı lezyonu ve bulber belirtilerle birlik­tedir. Medulla spinalis lezyonunun total enine kesiti kapsaması nadirdir. Bu durum aref leksik spinal şok tablosuna yol açabilir. Ço­cuk yaşarsa, hiperrefleksi ve ilgili vücut seg mentlerinde total fleksiyon durumu gelişebilir. Zekâ normaldir.

Makatla doğan bir bebekte tüm ekstremite lerde veya yalnızca bacaklarda kas tonusunun azalmış olması ve gevşek bir parezi, medulla spi nalis harabiyetini düşündürür. Yenidoğanda du­yu değerlendirmesi güçtür. Otonom yanıtın bo­zulduğunun gösterilmesi ile belirtilebilir. Lezyo nun altında kalan dermatomlarm kuru ve bu vü­cut bölümünlerinde vazomotor yanıtın bozuk olu­şu otonum sistemin normal çalışmadığını gösterir. Ayırıcı tanı spinal müsküier atrofi, kongenital myasthenia gravis gibi nöromüsküîer hastalık­lar ile yapılır. Spinal müsküier atrofide duyu kaybı yoktur ve sfinkter kontrolü mevcuttur. Myasthenia gravisde antikolinesteraz ilaçların verilmesi ile belirtiler geriler. Servikal veya, lom ber bölgede tümörü olan çocuklar benzer klinik tablo gösterebilir. Posterior lumbo sakral bölge derisinde garhze, hemangiom veya kıllanma bu tip tümörlerde sıklıkla görülür.

Medulla spinalis travmasında spesifik bir tedavi yoktur. Vakaların çoğunda en önemli so­run solunum güçlüğüdür. Genellikle spinal do­ğum travmalarında prognoz kötüdür. Hafif va kalar reversibl olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ