MİTRAL YETMEZLİĞİ

Tanıda Esaslar

  • Koltuk altına yayılan, apekste şiddetli sistolik üfürüm.
  • Yükselmiş sol atrial basınca bağlı pulmoner konjesyon.
  • Sol ventrikül distansiyonu ile hipertrofisi ve dev sol atriumdan oluşan kardiyak genişleme.

Genel özellikler

Mitral yetmezliğinde

1. Romatizmal inflamasyon, sekonder nedbeleşme ve kapakçık retraksiyonu (çoğunlukla mitral darlığı ile birlikte bulunur).

2.Kapakcıkların prolapsusu ile mikzomatöz dejenerasyon.

3. Prolapsus ile subvalvüler strüktürlerin zayıflama ve elongasyonu.

4. Papiller adele veya korda tendineae’ lerin rüptürü

5. Myokardiopati ile annular distansiyon ye sekonder kapakçık yetmezliği

ve

6. İnfektif endokardit

nedeni ile, kapak kapanmada yetersiz kalır.

Klinik Bulgular

A.Semptomlar ve Bulgular: Hastalıkta semptomlar karakteristik olarak geç ortaya çıkar ve dispne, ortopne, wheezing ile paroksismal nokturnal dispneden ibarettir. Sinsi yorgunluk hastalardaki ilk bulgu olabilir. Kalp genişlemesi, sol ventrikülün el kaldırması ve apikal sistolik üfürümler kolayca tanınabilir. Atrial fıbrilasyon sık görülür.

B.Radyolojik Bulgular: Göğüs filmlerinde genişlemiş sol atrium ve sol ventrikül hipertrofisi tesbit edilebilir. Belirgin superior pulmoner venler, akciğerlerdeki konjesyona refakat eder. Kerley-B çizgileri hastalığın ileri dönemlerinde görülür.

C.Kalp Kateterizasyonu ve Sineanjiokardiyografi: Kalp kataterizasyonu 20-30 mmHg. lık bir sol atrial basınç yükselmesi ile 60 mmHg. ye kadar yükselen bir V dalgasını gösterir. Ancak genişlemiş atrium boşluğunun, distansibilitesi ve büyüklüğü bu regürjitant jet üzerinde belirgin azaltıcı bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı, regürjite olan kan volümü ile V dalgasının yüksekliği tam bir paralellik göstermez. Özellikle, akut gelişen olaylarda distandü olmayan atrium küçük bir geriye akım ile yüksek bir basınç dalgası oluşturacaktır.

Sineanjiografi kontrast madde sol ventriküle injekte edildiğinde mitral kapaktan regürjitan bir jeti gösterecektir.

Ayırıcı Tanı

Karakteristik bulgular diğer hastalıklarla karışmaz ise de sistolik üfürüm aortik ya da pulmoner darlığın üfürümü ile karışabilir. İnfarktüs sonrası dönemde bir papiller adele rüptürü ile oluşan mitral yetmezliği üfürümü ile ventrikül septumu rüptürünün sistolik üfürümünü ayırt etmek genellikle güçtür Mitral kapağın anterior kapakçığı yetersiz olduğunda, regürjitant jet öne doğru yönelecek ve aort darlığının üfürümü ile karışabilecektir. Anjiografi ve kalp kataterizasyonu standart işlemler olduğundan beri, cerrah ayırıcı tanıda nadiren problem ile karşılaşır.

Tedavi

Digitalizasyon, diüretikler ve tuz kısıtlaması gibi medikal destekleyici işlemler semptomların uzun yıllar tatminkar bir şekilde kontrol altında tutulmasını sağlayabilir. Eğer fonksiyonel kısıtlanma ilerler veya kardiyo-megali artarsa, cerrahi düzeltme gerekir. Mitral yetmezliğinde uygulanacak cerrahi tedavi, denenmiş ve uzun süreli iyi sonuçları görülmüş olan, valv raplasmanı olarak tercih edilmektedir. Bazı seçilmiş mitral yetmezliklerinde rekonstriktif işlemler yapılabilir. Yakınlarda, annulusun genişliğini azaltmak için prostetik mitral ringler geliştirilmiştir. Mural kapakçığın rüptüre olmuş korda tendineası bir ringin yerleştirilmesi ya da ringsiz olarak yapılan kapakçığın wedge rezeksiyonu ile teoavi edilebilir. Daha seyrek olarak, genellikle annuler bir ringin eklenmesi ile birlikte valvuloplasti teknikleri septal kapakçığın rüptür veya elangate kordalan için, başarı ile kullanılmıştır. Birbirene yapışmış kapakçıklar yetmezliği düzeltmek için mobilize edilebilir.

Prognoz

Sol atrium distansiyonu ve sol atrium basıncının yükselmesinin sekonder etkileri ilerleyici olup, eğer defekt düzeltilmezse hasta neticede konjestif kalp yetmezliğinden ölecektir. Bu hastalıkta kapak replasmanından ölüm oran; darlıkta olandan (%5-10) daha azdır. Ancak uzun sürede komplikasyonlar ve fonksiyonel sonuçlar benzerdir. Fonksiyonel düzelmenin değişik olmasında replasman aracının büyüklüğü ve performansı ile myokart hastalığmn derecesi şüphesiz etkin olan faktörlerdir. Açık olarak anlaşılamamış nedenlerle, aort kapak replasrnanm aksine, mitral kapak replasmanından sonra sol ventrikül performansı karekteristik olarak birkaç hafta ya da ay için zayıf kalır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ