N. Glossopharyngicus

N. Glossopharyngicus
Karışık bir sinirdir. Motor, sensitif ve parasempatik lifler ihti­va eder.
İnervasyon sahası:
Motor lifler: Pharyruc kasları Dil kaslarının bir kısmı
Sensitif lifler: Dil altının arka kısmı Yutak mukozası
Parasempatik iplikler-. Timpanik sinire girer sonra N. petrosus profundus minöre katılır. Ganglion otikuma katılır, N. Auriculo-temparalise karışır ve parotise gider. Başlangıç:
Motor lifler: Bulbusta nucleus originis nervi glossopharyngici denir. Bulbusun sulcus lateralis posteriorunden lifler çıkar.
Sensitif lifler: Foramen jugulare civarında 2 gangliondan baş-lar.
a) Andersch gang. = Gang. petrosum = gang. extracranial
b) Ehrenritter gang. = Gang. süperior = gang. intracranial Ganglionlardan çıkan uzantılar sinirin dağıldığı duygu bölgesine da­ğılırlar. Aksonları ise motor liflerle karışık olarak sulcus lateralis posteriorden girer ve nucleus terminalis nervi glossopharyngicide sonlanır.
Glossopharyngicus sinirinin motor, sensitif ve parasempatik lif­leri ihtiva eden gövdesi foramen jugularenin ön iç kısmından çıka­rak kafatasını terkeder. Aşağıya doğru ilerler, spatium parapharyn-gicuma girer. Burada A. carotis interna ile komşulukta olup baş­langıçta arterin arkasındadır. Daha sonra arterin dış yüzünü çap­razlar, öne, aşağıya ve içe doğru gidip M. Stylopharyngeusun dış yüzünü çaprazlar, M. Styloglossusun iç yüzünden giderek dil kökü­ne gelir ve uç dallara ayrılır.
Yan dallar:
a) N. Tympanicus: Ganglion petrosumdan başlar. Dağıldığı yerler : — Fenestra vestibuli çevresi mukozası
— Fenestra cochlea çevresi mukozası
— Östaki borusunun mukozası
— A. Carotis İnterna çevresi. Buradaki dal plexus caroticus ile birleşir.
— Tympanumun tavanı: Buradaki dal N.
Petrosus superficialis majorla birleşir. ‘— Ganglion oticuma giden bir dalı da mev­cuttur. Bunun içinde parasempatik iplik­ler vardır.
b) Rami carotici: Vagus ve sempatik dalcıklarla birleşerek ple-xus intercaroticusu yapar.
c) Rami pharnygici: Vagus sempatik dallarla birleşerek plexus pharyngicusu yapar. Yutak kas ve mukozasında dağılır
ç) Ramuo stylopharyngicus: Bu adaleye dağılır.
d) Ramus styloglossus: Bu adaleye dağılır.
e) Rami tonsillares: Bademcik ve yumuşak damağa yayılır.
Uç dallar: Rami linguale adını alır. Bu uç dallar papiUâ sirkum-vajlate ve sulcus terminalisin arkasında kalan kısımda dağılırlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ