Bebeklerde Oksijenlenmenin sağlanması

Hipoksinin düzeltilmesi tedavinin en önemli yönlerinden birisidir. Yeterli bir oksij enlenme ile asidoz ve perfüzyon bozuklukları da büyük

Ölçüde düzelir. Ventilasyonun yeterli olmadığı ağır vakalarda respiratör ile solunum yardımı gereklidir. Çok ağır vakalar dışında, hemen do­ğumdan sonra tedaviye alman çocuklarda oksi­jenin nazal yolla verilmesi yeterli olabilir. Hipok­si derecesi klinik olarak saptanamâz. Genellikle preterm bebeklerde arteriyel p02 çok düşük dü­zeylere inmeden siyanoz belirgin olmaz. Diğer taraftan oksijenin fazla verilmesi de toksisiteye yol açar. Bu nedenle oksijen tedavisi kan dü­zeyi kontrol edilerek yapılmalıdır. Bu amaçla göbek arterine konulan bir kateterden alınacak kanda ya da bu kateter içine yerleştirilen poelektrodları ile p0 düzeyi aralıklı olarak izlen­melidir. Son yıllarda transkütane elektrodlar kullanılarak p0 düzeyinin deri üzerinden sap­tanması da uygulanmaya başlamıştır. Arteriyel p02 düzeyi 50 70 mmhg arasında tutulmalıdır.

Doğumda spontan solunum yoksa canlan­dırma denenir. Ventilasyon yeterli değilse ve p0 50 mmhg üzerine çakmıyorsa çocuk respi ratöre konur. Solunum güçlüğünün doğumdan sonra giderek geliştiği vakalarda oksijen teda­visine karşın siyanozun devamı ve p02 nin 50 mmhg altında olması endotrakeal intübasyon ve devamlı negatif basınç (cnap, ya da devamlı pozitif basınç ccpap) uygulaması için indikas yondur. Cpap hyalin membran hastalığında bu­gün için önemli tedavi yöntemlerinden birisidir. Cpap, frc (fonksiyonel residüel kapasite) yi arttırarak alveoler koilapsı önler, oksijenlenme yi arttırır, sürfaktan konsantrasyonunun artma­sına ve kollabe alveollerin ekspansiyonuna yar­dımcı olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ