OVULASYON

OVULASYON
Üremi fonksiyonunun en mühim ve mes’uiiyetli kısmı, tabiat tarafından anne organizmasına yükletilmiştir. Böylece erkek, koitus esnasında, bir insan taslağının husulü için lâzım olan iki cinsiyet hücresinden birisini, yani spermium’u anne vajina’sına boşaltmakla üremi fonksiyonundaki vazifesini tamamlamış olur. Halbuki buna karşılık anne organizmasında bu vazife, henüz başlamıştır.
Embriyonun ilk taslağı olan fekonde ovum’un husulü için sper-miunVujn yumurta ile birleşmesi, yani fekondasyona uğraması lâzımdır. Bunun için de fekondasyon kabiliyetini kazanmış yumurta hücresine ihtiyaç vardır.
Hypophyse ön lobunun gonadotroup hormonları vasıtasıyla pri-mordiai folliküllerden birisi olgunlaşıp, evvelâ sekonder, sonra da GRAAF follikülü haline gelince, muayyen bir zamanda çatlar ve içindeki olgun ovum harice atılır. GRAAF follikülü, son âdetin ilk gününden itibaren sayılmak üzere, takriben. 12 -14. cü günleri çatlar. Şu hale göre1 fekondasyonun olabilmesi için ilk şart, ovulasyon-diir. Bu gün artık her siklus başına 30-40 kadar primördial folli-külün gelişmeye başladığı, ama bunlardan sadece bir tanesinin yeni siklusu teinin edecek olan Graaf follikülü haline gelebildiğini biliyoruz.
Ovulasyondaıı sonra endometrium’da, yeni başlamış bir sefcres-yon devresinin belirtileri kendisini gösterir. Proliferaşyon fazının selcresyon fazına intikali, ovulasyonu müteakip ilk 24 saat içinde; yeni husule gelmiş genç sarı cismin, yani cbrpus luteum’un tesiri altında meydana gelir.
Şühale göre hiypophyse’in gonadotrop hormonlarının tesiri altında ovarium’un primördial folliküllerinden bir tanesi olgunlaşarak GRAAF follikülü haline gelir ve ortalama olarak iki menstruas-yon başlangıcı arasındaki zamanın tam ortasında, bu esnada ova-rium’un tuniea albuginea’sma doğru yaklaşmış olan olgun follikülün sathındaki epitel yırtılarak, olgun ovum, etrafını saran liquor fol-liculi ve kısmı granuloşa, yani oumulus cophoros hücreleri ile birlikte karın boşluğuna atılır. Böylece yeni bir canlının husulü için ilk basamak olarak kabul edilen ovulasyon hadisesi sona ermiş olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ