OVUMUN TRANSPORTU

OVUMUN TRANSPORTU
Burada transportu temin eden faktörler, bizzat tuba’nın muhtelif kısımlarının anatomik yapısı ile alâkalıdır. Ovulasyon zamanı yaklaşırken tuba’nın ampuller kısmı ve bilhassa fimbria’ları, her an biraz daha konjesyone bir hal alırlar ve erektil bir durum gösterirler ve uzun adale liflerinin kontraksiyonları neticesinde, tıpkı bir elin parmakları gibi, ovarium’uıı sathı üzerinde kavrayıcı hareketler yapmaya başlarlar. Fakat bu esnada ovarium’lar da hareket halindedir. Zira ligamentum ovaril proprium ve ligamentum sus-pensorium ovarii’lerdeki adale lifleri, kontraksiyonlanyla ovarium’-lan, sağa ve sola hareket ettirirler. Bu hareketler esnasında ovarium’lar bazan bir yüzünü, bazan da diğer yüzünü, o esnada devamlı olarak kavrayıcı hareketler yapmakta plan fimbria ovarica’-lara doğru çevirir. Ovalasyon yaklaştıkça bu hareketler daha sık fasılalarla tekerrür eder ve böylece fimbria’lar GRAAF follikülünü arar ve bulur.
Folliküi çatladığı zaman; boşalan follikül mayii, corona radiata ve granulosa hücreleri ile çevrili olan ovum, doğrudan doğruya in-fundibulum tuba içine düşer. Artık bundan sonra ovUrn’unj tuba’ya geçişi, tuba kontraksiyonları ve tuba mukozasına ait hücrelerin cilia’larmın hareketleri ve tuba ve tuba içindeki cüz’i sıvının hareketleriyle alâkalıdır. Tuba kontraksiyonları evvelâ emici tesirle ovum’u ampulla kusanına çeker. Daha sonra ampulla kısmında meydana gelen segmenter kontraksiyonlar da, ovum’un fasılalı olarak ilerlemesini temin eder.Ovulasyondan itibaren tuba. içinde ovum’un geçirmiş olduğu seyahatin devamı hususunda birçok ilmi’, araştırmalar yapılmıştır. Memeli hayvanlarda ovum’un bu tuba seyahati ortalama olarak’ 3 gün sürer.- İnsanlarda ovuiasyonun, son âdetin başladığı günden itibaren 13 üncü gün husule geldiği ve endometrium’un, fekondas-yona uğramış ovum’un implantasyonu için ancak 24-25 inci günleri gerekli olgunluğa eriştiği kabul edilecek olursa, ovum’un tuba içindeki seyahatinin ortalama 8 -12 gün süresi lâzım gelmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ