PATOGENEZ

Üriner sistem infeksiyonunda bakteri sisteme esas olarak üç yolla gelebilir. Bunlardan lenfatik yolla infeksiyon meydana geldiğine dair belirgin bir kanıt yoktur. Hematojen yolla nadir olarak staphylococcus sepsisi sırasında staphylococcus ile üst üriner sistem Infeksiyonu ve bazı candida infeksiyonlan meydana gelmektedir^

Üriner sistem infeksiyonlarının çok önemli bir kısmı asendan yol ile meydana gelir. Özellikle kadın hastalarda çok önemli olan bu yolda kolon florasından kaynaklanan gram-negatif bakteriler, perianal, perineal dokular ve üretra ağzını kolonize eder. Buradan yukarı doğru yayılarak üretra, mesane, üreterler ve böbrekte infeksiyon meydana getirir.

Diğer tüm infeksiyon hastalıklarında olduğu gibi üriner sistem infeksiyonu da konakçı savunma sistemleri ile bakterilerin infeksiyon yapıcı özellikleri arasındaki etkileşim sonucu «ıeydana gelir.

A-Konakçı Savunma Mekanizmaları: Bunlar esas olarak üriner sisteme ait lokal faktörlerdir.

1. İdrarın bakteri üremesini engelleyici etkisi: Çok yüksek ya da çok düşük osmolarite, yüksek üre ve organik asit konsantrasyonu, düşük pH nedeni ile idrar bakterilerin üremesi için iyi bir

ortam değildir.

2. İşemenin mekanik yıkayıcı etkisi.

3. Erkeklerde prostat sekresyonunun antibakteriyel etkisi.

4. Üroepiteliyal hücreler tarafından salgılanan mukopolisak-karid tabakanın bakteri yapışmasını engelleyici etkisi.

5. Tamm-Horsfall proteinin (üromukoid) bakteri yapışmasını engelleyici etkisi.

6. Lokal antikor salimim: Koruyuculuğu çok kesin olmasa bile mesane içerisine sekretuar IgA salgılandığı gösterilmiştir. Ayrıca üst üriner sistem infeksiyonlanmn seyri sırasında etken bakteriye karşı spesifik antikor sentezi meydana gelir. Bu antikorların hem o andaki infeksiyonunun kolay iyileşmesinde, hem de yeni infeksiyonlara karşı korunmada önemli etkileri vardır.

7. Vajen, periüretral deri ve distal üretranın normal florası: Bu bölgede laktobasil, koagülaz-negatif staphlococcus, corynebacterium ve streptococcus’lardan meydana gelen aerobik ve pek çok an-aerob bakteriden oluşan normal flora vardır. Aerobik flora tüm bakterilerin % 25’ini, anerobik bakteriler ise % 75’ini yapar. Bu bakteriler asendan yolla kolondan gelip burada kolonize olmaya çalışan gram negatif bakterileri engeller.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ