Postmaturıte

42. Gestasyon haftasından daha geç doğan bebekler için post term (postmatür) terimi kul­lanılır. Hamileliklerin ortalama % 25 i 287 gün, % 12 si 294 gün, % 5 i ise 301 gün veya daha uzun sürer. Post term doğumun nedeni bilin­memektedir.

Klinik bulgular

Postmatür yenidoğanm klinik olarak mia­dında doğmuş bebekten ayrılması güçtür. Ge­nellikle boy uzun, tartı 3500 g veya daha fazla­dır. Miadını 1 3 hafta aşmış olarak doğan be­bekte lanugo tüylerinin yokluğu, cilt renginin soluk oluşu, el ve ayaklarda hafif siyanoz, ver­nik caseosa’nm azlığı veya yokluğu, uzun tır­nak, bol saç, parşömen kağıdına benzer veya deskuame cilt,   artmış irritabilite, bazen hipo toni ve letarji, dikkati çekebilen klinik bulgu­lardır. Bu bulgular bazen term veya preterm doğanlarda da saptanır. Postmatür bebeklerin bir bölümünde (% 5 10) pîasental yetersizlik sendromu görülür.

Doğumun 3 hafta veya daha uzun süre ge­cikmesinin, miadında doğan gruba kıyasla pe rinatal mortaliteyi üç kez arttırdığı bildirilmek­tedir. İlk doğum ve anne yaşının 35 den büyük olması da mortaliteyi arttıran faktörlerdir.

Tedavi

Geciken doğumlarda dikkatli obstetrik izle­me çok önemlidir. Doğumun indüksiyonla başla­tılması ve sezaryan doğum gibi girişimler için nonstres test, oksitosin testi gibi bazı testlerin so­nuçlarına göre karar verilir. Yaşlı primiparlarda (>35 yaş) bebekte solunum güçlüğü ve asfiksi riski daha yüksektir. Bu nedenle böyle kadın­larda miadın 1 veya 2 hafta geçmesi durumun­da sezaryan indikasyonunun konması uygun olur.

Sağlıklı doğan ve apgar puanı yüksek olan postmatür yenidoğanlarda özel bir tedaviye ge­rek yoktur. Hipoglisemi riski nedeniyle beslen­me erken başlatılmalıdır. Ağızdan yeterli gıda alamayan bebeklere % 10 dekstrozlu sıvı damar­dan uygulanmalıdır.

Plasenta yetersizlik sendromu

Plasentanın yetersizliği, klinik olarak anor­mal kalp ritmi, intrauterin büyüme geriliği, dü­şük maternal estriol düzeyi, mekonyumla bo­yanmış amnios sıvısı ile belirlenir. Pîasental ye­tersizlik belirtileri tüm canlı doğumların % 12 sinde görülmektedir. Verniksin ve cildin sarıya boyanması % 1.2 oranında görülür. Bu sendrom Sıklıkla postmatürelik ile karışır. Pîasental ye­tersizlik sendromlu hastaların ancak % 20 si posttermdir. Bu sendromun saptandığı hastala­rın büyük çoğunluğu term, preterm ve özellikle sga çocuklardır. Toksemili ve yaşlı primipar annelerin çolakları bu açıdan risklidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ