Proflaksi

Endokarditi önlemede, oral hijyene dikkat edilmesi, dental işlem öncesi antibiyotik proflaksisinden daha fazla önem taşımaktadır. Son yıllarda infektif endokardit proflaksisinde önemli değişiklikler olmuş, parenteral aj anlara verilen önem azalmış ve proflaksi süresi kısalmıştır. Tablo Vde kardiyak lez-yonlann infektif endokardit gelişme riskine göre gruplandınlmalan sunulmuştur. Yüksek ve orta riskli gruplarda koruyucu antibiyotik tedavisi önemlidir. Düşük riskli grupta ise gerek yoktur. Koruyucu antibiyotik rejimlerine Önerilen antibiyotikler dental işlemlerde S.viridans’tan, genitoüriner ve gastrointestinal işlemlerde ise enterokoklardan korunmaya yöneliktir. Koruyucu antibiyotik tedavisi gerektiren işlemler Tablo- VTda gösterilmiştir (34). Bazı araşmcılar karaciğer biyopsisi, üst gatrointestinal sistem endoskopisi, biopsl olmaksızın rektoskopi, kolon grafîsi, komplikasyonsuz vajinal doğum, kısa süreli mesane kateterizasyonu gibi proflaksi önerilmeyen durumlarda prostetik kapaklı hastalara proflaksi verilmesinin uygun olacağının savunmaktadırlar.

American Heart Association ve The British Society for Antimi crobial Chemotherapy’nin önerdiği rejimlerden yararlanılarak akılda kalıcı ve kolay uygulanabilecek bir rejim Tablo-VII’de gösterilmiştir (35,36,37).

Tablo-V. Değişik Kardiyak Lezyonlann Infektif Endokardit Gelişine Risklerine Göre Gruplandınlması

Yüksek Riskli Grup

Prostetik kalp kapaklan

Aort kapak hastalığı

Mitral yetmezliği

PDA iîu VSD

Aort koarktasyonu  Marfan sendromu

Siyanotik konjenital kalp hastalıkları

Geçirilmiş infeküf endokardit

Orta Derecede Riskli Grup Mitral darlığı Trikuspid kapak hastalığı Pulmoner kapak hastalığı Asimetrik septal hipertrofl

Kalsiilk aortik skleroz

Nonvalvular intrakardiyak prostetik implantlar Yetmezlik gösteren mitral valv prolapsusu

Çok Düşük Riskli veya Riski Olmayan Grup ASD

Arteriosklerotik plak Koroner arter hastalığı Koroner arter bypass graftlan

Sifılitik aortitis

Kardiyak pacemakerlar

Cerrahi olarak yabancı cisim kullanılmadan düzeltilmiş lezyonlar

Tablo-VI. Proflaksi Gerektiren İşlemler

Oral Kavite ve Solunum Sistemi

Gingival kanamaya neden olabilecek her türlü dental işlem TonsiUektomi ve adenoidektomi

Rigid bronkoskopi i

İnfekte dokulann insizyon ve drenajı ^

Genitoüriner ve Gastroürintestinal Sisten).

Sistoskopi

Prostat Cerrahisi

Üretral kateterizasyon (özellikle infeksiyon varlığında)

Üriner sistem cerrahisi

Vajinal histerektomi

Safra kesesi cerrahisi

Kolon cerrahisi

özofagus dilatasyonu

^fo – = – özofagus varisleri için skleroterapi

Kolonoskopi

; Üst gastrointestinal endoskopi ile biopsi

Rektosigmoidoskopi İle biopsi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ