Proteinlerin yıkımı

Aminoasitlerin metabolik yıkımında en önemli aşama aminoasitlerden amino grupları­nın uzaklaştırılmasıdır. Bu olay en fazla kara­ciğerde meydana gelir ve oksidasyon sonucu ke toasit oluşur. Ketoasitler, oksidatif deaminas yon ya da transaminasyon reaksiyonları sonu­cu oluşur. Transaminasyon, iki asit arasında bir keto ve bir amino grubunun değiştirilmesidir. Ortaya çıkan ketoasitler (ketoglutarik asit, pirü vik asit, vb) ya doğrudan ya da bir seri reak­siyondan sonra, karbon iskeletinin tamamen ok sidasyonu için enerji sağlamak amacıyla sitrik asit siklusuna girerler.

, hemen hemen bütün aminoasitler glikoge nik (glükoza dönüşme) özelliğe sahiptirler. Bu olaya «glükoneogenez» denir. Alanin bu. Özelli­ği en fazla taşıyan aminoasittir. Kaslarda glükoz oksidasyonu ile oluşan pirüvat, alanin şekline transamine olur. Alanin de karaciğere taşına­rak orada deamine olduktan sonra, karbon is­keleti yeniden glükoza çevrilir. Özellikle karbon­hidrat alımının yetersiz olduğu durumlarda, ala­nin siklu.su organizmanın bir glükoz kaynağı olarak  önem  taşır.

Açığa  çıkan  aminoasitlerin amino grupları genellikle amonyak şeklinde serbest duruma ge

Lir ve üreye çevrilmek üzere karaciğere taşınır, orada ornitin arginin siklusuna girerek üre ya­pılır ve idrarla atılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ