Bebeklerde Pulmoner kanama

Yenidoğanı etkileyen birçok bozukluklar arasında patogenezi çok iyi anlaşılamamış, tanı­sı çok zor, hatta bazen olanaksız bir bozukluk pulmoner kanamadır. Kanama alveollerde, in terstisyumda veya her ikisinde olabilir. Yenido­ğan otopsilerinin % 18 inde akciğerlerde kana­ma saptanmıştır. Canlı doğumların 1/1000 inde görülür. Pulmoner hemoraji düşük doğum tartı­lı ve özellikle gestasyon yaşma göre düşük tartılı yenidoğanlarda sıktır. İlk doğumlarda, toksemili kadınların çocuklarında, membranların erken yırtılmasında, makat ve sezaryan doğumlarında da rastlanır. İnfeksiyon, soğuk stresi, doğumsal kalp hastalığı, kernikterus, rh izoimmunizasyo nu, pıhtılaşma bozuklukları ve asfiksi ile de iliş­kilidir. Trakeal intübasyon ve respiratör ile solu­num yardımı yapılan preterm bebeklerde de ak­ciğerde kanama nadir değildir. Akciğer kanama­sı olan bebekte solunum güçlüğü, siyanoz hızla gelişir. Burun, ağız veya endotrakeal tüpten kan­lı sıvı sızıntısı gözlenir. Materyel kahverengi, müküsle karışık olabilir veya taze kana da ben­zeyebilir. Fizik muayenede tanı için yardımcı bulgu yoktur. Akciğer filminde genellikle yaygın opasite, bazen lineer veya nodüler dansite alan­ları görülür. Patogenez iyi bilinmez. Kanlı sıvı­nın hemorajik akciğer ödemi ile ilgili olduğu ile­ri sürülmektedir. Kanama, asfiksi ve sol ventri kül yetersizliği ile akciğerin küçük damarların­da basıncın artması, bunun sonucu interstisyel Aralığa sızıntı şeklinde kanama oluşması şeklin­de açıklanmaktadır. Pıhtılaşma bozuklukları, ak­ciğer hastalığı, hipoproteinemi, alveol yüzey ge­riliminin yüksekliği ve hipervolemi gibi faktör­lerin kanamayı kolaylaştırıcı rolü olduğu düşü­nülmektedir.

Tedavi primer hastalığa yöneliktir. Trakeal aspirasyon, pozitif basınçlı ventilasyon kanama­yı durdurmada yararlı olabilir. Önemli kan kay­bı olan vakalarda transfüzyon gerekir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ