RADYOİZOTOPİK TANI YÖNTEMLERİ

Yeni geliştirilen yöntemlerden galyum sitrat ve indium lökosit sintigrafileri İA abse tanısında oldukça duyarlı ve özgü yöntemlerdir. Ancak uygulamada, en az 24-48 saatte abse içinde akümülasyon sağlanması ile tanıda gecikmelere yol açmaları, barsaklara salgılanmaları ve granülasyon dokularında birikmeleri nedenleriyle tanıda güçlükler yaratmaları dezavantajlarıdır.

İlk kez Thakur ve ark. tarafından kullanılan İndium (in111) işaretli lökosit sintigrafileri, abselerde galyum sitrat sintigrafilerinden daha iyi sonuç vermektedir, in111 işaretli lökositlerle galyum (Ga) işaretli sitrattan 15 kat fazla abse/kan oranı sağlanmaktadır.

Bir çalışmada İA abse tanısında aynı hastalarda kullanılan in111 lökosit sintigrafileri ve USG sonuçları karşılaştırılmış, duyarlılık lökosit sintigrafisinde %84, USG’de % 81, özgüllük her ikisinde de % 95 oranında bulunmuştur. Aynı çalışmada USG ve lökosit sintigrafilerinin kombine duyarlılığı % 97, kombine özgüllükleri % 100 olmuştur.

in1 u işaretli lökosit sintigrafileri belirli oranda lökosite gereksinim olmasmı nedeniyle lökopenik hastalarda bu yöntemin başarısız olduğunu bildiren araştırıcılar gibi, immünyetmezliği ya da lökopenisi olan hastalarda donör lökositlerini kullanarak başarılı sonuçlar elde edenler de vardır.

işaretli lökositlerin normalde karaciğer ve dalak tarafından tutulması nedeniyle subdiafragmatik abselerde lökosit sintigrafile-riyle konvansiyonel Tc sülfür kolloid karaciğer dalak sintigrafileri birlikte kullanılmaktadır. Böyle bir çalışmada İA abse tanısında lökosit sintigrafîsi yapılan tüm hastaların % 26’smda ve üst abdominal absesi olanların % 57’sinde, Tc sülfür kolloid karaciğer-dalak sintigrafisi abse tanısında diğer bir % 13’e yardımcı olmuş, tüm hastaların % 46’sında ve üst abdominal abselerin % 14’ünde ise ek bir bilgi vermemiştir.

Lökosit sintigrafilerinin diğer yöntemlere göre bir üstünlüğü verilen radyasyon dozu arttırılmadan tüm vücut görüntüsü elde edilebilmesidir.

Araştırdığımız kadarıyla insandaki kullanımına henüz rastlanmayan hayvan deneyleriyle sınırlı, radyoizotopik işaretli trombosit sintigrafileri de gelecek için ümit vermektedir. Örneğin nötrofil fonksiyonlarının steroid kullanımı gibi nedenlerle baskılanmış olduğu hastalarda, trombositler daha İyi işlev görebilir ve inflammatuar bölgelere daha özgül olarak yerleşebilirler. Trombositlerin lökositlere göre hazırlanmasının daha kolay ve iki saat gibi kısa

süreli olması, çekirdekleri olmadığı için radyoaktif olarak işaretlendiğinde daha az onkojenik olması gelecekte trombosit sintigrafilerinin klinikte kullanılabileceğini düşündürmektedir, ancak lökositlere göre kandaki daha yüksek oran, trombosit sintigrafüerinin duyarlılığını azaltabilir, ancak bu konular henüz açıklığa kavuşmamıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ