septik artrik Antibiyotik tedavisi

Eklem sıvısında gram yaymada görülen etkene, etken saptanamamışsa o yaş için muhtemel patojene göre ayarlanmalıdır.Tedavi Tablo III’de özetlenmiştir.

Tablo III: Septik Artritde Antibiyotik Tedavisi

Sinovlyal Sıvının Gram Boyaması Sonucu
Gram (+) koklar Gram M koklar Gram M basiller
a-Streptokok (A grubu) Gonokokal enfck. Yenldoğan ve 3 yadından büyük
Penis il iıttAminogl ikozld Penicillin Immunokomprom. Sickle-CeU
Ampicillin±+aminogükozid 50.000 U/kg/gün konakçı hcmogk>binop«ti
(B grubu) 7 gün veya
b-Stafllokok – . 3 yaşından küçük
çocuklarda 1 -Chloramphenicol
-Penisilliıiaz-rezistant Amoxicillin -geniş spektrumlu 100 mg/kg/gün iv
Penisilinler 3 gr P.O. penisilinler ±
1-Methiciilin , … sonra 1 -Ticarcillin 2-Ampicillin
2-Oxacillin 2 g/gün -4 gün 2OO-300 mg/kg/gün 2O0 mg/kg/gün
3-Nafcillin veya 3-Moxalactam
150-200 mg/kg/gûn i.v. 2-Carbenicillin 150 mg/kg/gün
– Sefalo sporinler 400-600 mg/kg (Tek ajan olarak
Ccphalothin veya kullanıldığında)
150 mg/kg/gün i.v. veya
veya 3-Piperacillin
•Vancomycin -Aminoglikozid
+ 150 mg/kg/gün “-■ ~ ‘ – ■ •■- ■
Aminoglikozid (i.v.) (Tek ajan olarak ;?.*
ku 1 Sanıldığında)

Tüm antibiyotikler intravenöz veya oral verildiğinde eklem sıvısına geçtiklerinden eklem içine lokal verilmeleri gereksizdir. Antibiyotiklerin az toksik olanı seçilmeli ve yan etkileri yönünden izlenmelidir.

Osteomiyeliti olmayan vakalarda tedavi süresi intravenöz olarak 2 haftadır. Bu süre etkene göre daha kısa (gonokokta 7-10 gün) veya uzun (staiılokok, H. influenzae Tip B ve pnömokokta) 3-4 hafta olmalıdır.

Bazı araştırıcılar bir haftalık İ.v. tedaviden sonra oral tedavi ile minimum 3 hafta, ortalama 4 haftada iyi sonuç almışlardır. (Kullandıkları antibiyotikler ampicillin, amoxicillin, clindamycin, cephalexin,ofloxacin). Oral tedavi kriterleri osteomiyelitteki gibidir.

-Eklemin dekompresyonu şarttır.

Dekompresyon ilk olarak iğne aspirasyonu ile sağlanır. Kalçanın ve omuzun septik artritinde ilk iğne aspirasyonundan sonra cerrahi drenaj şarttır. Çünkü çok çabuk irreversibl harabiyet gelişir.

ilk aspirasyondan sonra antibiyotiklere de cevap alınmışsa, aspirasyonun tekrarlanması uygun olabilir. Tedavinin ilk 5-7 gününde, tekrarlanan her aspirasyonda sinovyal sıvı, hücre miktarı ve PNL’ler azalıyorsa antibakteryal ajan ve aspirasyon yeterlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ