Septik artrik Laboratuvar bulguları

Anemi (Özellikle kronik infeksiyonlarda) -Lökositoz (Polimorfonükleer lökositler(PML) ön plandadır) -Septik artritin erken tanısı artrosentez (ekleme yapılan ponkstyon) ile konulur.

Alınan eklem sıvısı aşağıda belirtilen yönlerden incelenmelidir.

a.     Gram boyama

b.     Kültür (aerobik, anaerobik, Tbc, mantar ve diğer mikroorganizmalar yönünden araştırılır)

Tedavi görmemiş vakalarda etkenin gram yaymada görülmesi %65’dir.

Antibiyotik alanlarda bazen etken üremeyebilir.

Bazı vakalarda eklem sıvısı steril olup kan kültüründe etken üreyebilir (%40) Gonokokal artritte, genellikle bakteriyemide eklemden alınan sıvıda etken üremez, endoservikal farengeal ve rektal kültürlerde üretilebilir.

Monoartriküler formda ise etken daha sık üretilir.

c. Hücre: 50.000/mm3 den fazla PNL ön plandadır.

d. Glukoz: Kan şekerinin %30-40’ının altındadır.

e. Spontan pıhtı oluşması: Heparinize enjektöre alınan eklem sıvısında pıhtı oluşur.

f. Müsin pıhtı: Hyaluronidaz yönünden, glasial asetik asitle bakılır. Pıhtı meydana gelir.

g. Protein artar.

Sinovyal sıvıda laktik asit miktarı tayin edilebilir. Özellikle kültürü negatif olan vakalarda yararlıdır. Septik artritte laktik asit 11.6 mm/L. üzerindedir. Septik artritteki eklem sıvısı bulgularının romatizmal ateş ve juvenil romatoid artrit’li hastalardan farkı Tablo II’de özetlenmiştir.

■ ■’■ Tablo II: Eklem Sıvısının İncelenmesi .

Tanı Spontan .. pıhtılaşma Musin pıhtı testi LÖkosit Glukoz
Septik artrit Süratle büyük pıhtı oluşur Kesilmiş süt gibidir 73.000 30 mg/dl (%90 PNL)
Romatizmal ateş Küçük pıhtı oluşur veya olmaz. İp gibi pıhtı 18.000 75 mg/dl (%60 PNL)
Juvenil romatoid artrit Büyük Tüh ti Ufak pıhü 15.000 75 mg/dl (%60 PNL)

Glukozun düşüklüğü, beyaz küre yüksekliği ve PNL’lerin ön planda olması ile zayıf pıhtı reaksiyonu kollagen doku hastalıklarında da görülebildiğinden etkenin veya antijenin gösterilmesi veya üretilmesi septik artritin tanısı için çok önemlidir.

Aynca kollagen doku hastalıklarında, septik artritin gelişmesine predispozli bir zeminde olduğundan altta yatan hastalık yönünden de araştırılmalıdır. Romatoid Faktör, LE celi, antinükleer antikor, Anti-DNA ve ASO vs. bakılmalıdır.

-Antibiyotik başlamadan evvel kan kültürü, uygun vücut sıvılarından kültür (idrar, BOS, plevral mayi, vs.) alınmalıdır.

-H. influenzae tip B, meningokok, pnömokok ve Grup B streptokoklar için antijenlere bakılabilir.

-Ameliyata giden vakalarda sinovyal biyopsi alınır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ